Ακαδημαϊκό Έτος 2014 -2015

1ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Συνήθεις επείγουσες παιδοχειρουργικές παθήσεις – Μέρος 2ον
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συντονιστής: Γεώργιος Βάος, Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Ομιλητές:

  1. Γεώργιος Βάος, Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  2. Στέφανος Γαρδίκης, Αναπλ. Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης