Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

3ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Συγγενείς ανωμαλίες πνευμόνων
29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Συντονιστής: Κων/νος Σκόνδρας, π. Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”

Ομιλητές:

  1. Κων/νος Βελαώρας, Επιμ. Α΄, Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠ Πεντέλης
  2. Ιωάννης Σκόνδρας, Χειρουργός Παίδων