Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

5ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Συγγενείς ορθοπρωκτικές ανωμαλίες
7 ΜΑΪΟΥ 2014

Συντονιστής: Θεόδωρος Αϊβάζογλου, π. Διευθυντής Β΄Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”

Ομιλητές:

  1. Αρσένιος Γεωργιάδης, Χειρουργός Παίδων
  2. Μόσχος Βερβερίδης, Επιμ. Α΄,  Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ