Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

7ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Συνήθεις επείγουσες παιδοχειρουργικές παθήσεις
18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συντονιστής: Γεώργιος Βάος, Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης