Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

1ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Ενδοσκοπήσεις Ουροποιητικού Συστήματος
27 Νοεμβρίου 2013

Συντονιστής: Αλέξανδρος Πασσαλίδης, Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

Ομιλητές:

  1. Μόσχος Βερβερίδης, Επιμ. Α΄,  Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
  2. Γρηγόριος Κουσίδης, Επιμ. Α΄, Ουρολογικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”
  3. Γεώργιος Καπουλέας, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”