Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

2ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Ποικιλομορφία συγγενών διαμαρτιών περί την διάπλαση σε νεογνά και βρέφη
18 Δεκεμβρίου 2013

Ομιλητές:

  1. Δημήτριος Β. Καγιάς, Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΜ “Έλενα Βενιζέλου”