Το πρώτο και μοναδικό για την περίοδο 2011-2012 Μετεκπαιδευτικό Μάθημα έγινε σε δύο μέρη σύμφωνα με το πρόγραμμα που είχε αναρτηθεί. Ο θαυμάσιος χώρος όπου έγιναν τα Μαθήματα παραχωρήθηκε ευγενώς από την Εταιρεία Coronis Research Α.Ε., την οποία θερμά ευχαριστούμε. Η ιδέα για το θέμα ανήκει στον Τακτικό Καθηγητή Παιδοχειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης κ. Γ. Βάο, ο οποίος ανέλαβε και έφερε σε πέρας με μεγάλη επιτυχία την υλοποίησή του. Ο μεγάλος αριθμός συμμετοχών και το ενδιαφέρον που επέδειξαν οι συμμετέχοντες δικαίωσε την επιλογή του θέματος. Ελπίζουμε ότι θα συμβεί το ίδιο και με τα επόμενα Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα της περιόδου 2012-2013, των οποίων το πρόγραμμα θα είναι έτοιμο πολύ σύντομα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα. Οι διαφάνειες των δύο πρώτων μαθημάτων παραχωρήθηκαν ευγενώς από το συγγραφέα τους και βρίσκονται στη διάθεση όλων με την επιλογή των παρακάτω συνδέσμων:

1ο ΜΕΡΟΣ. Επιστημονική Ιατρική Μελέτη: “Συγγραφή”. Συγγραφή άρθρου

2ο ΜΕΡΟΣ. Επιστημονική Ιατρική Μελέτη: “Δημοσίευση – Παρουσίαση”. Δημοσίευση άρθρου / Παρουσίαση μελέτης