Ακαδημαϊκό Έτος 2012 – 2013

3ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – ΥΓΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ & ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

Συντονιστής: Ν. Ζάβρας, Λέκτορας Παιδοχειρουργικής ΕΚΠΑ, ΓΠΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Ομιλητές:

  1. Αν. Μαχαίρας, Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής, ΓΠΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”
  2. Ν. Γαβαλάκης, Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος, ΓΠΝ “ΤΖΑΝΕΙΟ” Πειραιά