Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

2ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: ΑΤΡΗΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ, 12ΔΑΚΤΥΛΟΥ, ΛΕΠΤΟΥ & ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
24 Οκτωβρίου 2012

Συντονιστής: Μιχαήλ Σούτης, π. Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΜΝΑ “Έλενα Βενιζέλου”

Ομιλητές:

  1. Δημήτριος Καγιάς, Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΜΝΑ “Έλενα Βενιζέλου”
  2. Σπύρος Σπυράκος, Επιμ. Β΄, Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΜΝΑ “Έλενα Βενιζέλου”