Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013

1ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.
26 Σεπτεμβρίου 2012

Συντονιστής: Αλέξανδρος Πασσαλίδης, Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”

Ομιλητές:

  1. Δημήτριος Δογάνης, Επιμ. Α΄, Ογκολογικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
  2. Μαρίνα Σερβιτζόγλου, Επιμ. Α΄, Ογκολογικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας ΚΥΡΙΑΚΟΥ”
  3. Γεώργιος Σπυρίδης, Χειρουργός Παίδων, Παιδοχειρουργική Ογκολογία

 

Παιδοχειρουργική Ογκολογία – Εισαγωγή

Νεφροβλάστωμα (όγκος Wilms):

Νευροβλάστωμα

Σαρκώματα μαλακών μορίων (Soft Tissue Sarcomas)