Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013

8ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – Β΄ ΜΕΡΟΣ
17 Απριλίου 2013

Συντονιστής: Γ. Χρηστόπουλος-Γερουλάνος, π. Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”

Ομιλητές:

  1. Αντωνίου Δημήτριος: Χειρουργός Παίδων, Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα, ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”
  2. Πολυδώρου Ανδρέας, MD, FACS: Καθηγητής Χειρουργικής, ΓΠΝΑ “Ιπποκράτειο”