Ακαδημαϊκό Έτος 2014 -2015

2ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Αμφίβολα γεννητικά όργανα
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

Συντονιστής – Ομιλητής: Χρήστος Σαλάκος, Επικ. Καθηγητής Παιδοχειρουργικής, Τομέας Ιατρικής, ΕΚΠΑ