Ακαδημαϊκό Έτος 2013 -2014

6ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Ατρησία οισοφάγου – Τραχειο-οισοφαγικό συρίγγιο
28 ΜΑΪΟΥ 2014

Συντονιστής: Μιχαήλ Σούτης, π. Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΜ “Έλενα Βενιζέλου”

Ομιλητές:

  1. Νικόλαος Μπαλτογιάννης, Επιμ. Α΄,  Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία
  2. Σπύρος Σπυράκος, Επιμ. Β΄,  Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΜ “Έλενα Βενιζέλου”
  3. Δημήτριος Αντωνίου, Επιμ. Α΄, Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία