Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων, διάδοχος της άλλοτε “Ελληνικής Παιδοχειρουργικής Εταιρείας” ιδρύθηκε το 1975. Η εταιρεία έχει έδρα την Αθήνα και εκπροσωπεί σήμερα 160 περίπου παιδοχειρουργούς, ενώ έχει και δόκιμα μέλη, που είναι ειδικευόμενοι παιδοχειρουργοί και πάρεδρα μέλη από άλλες συναφείς ειδικότητες.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προαγωγή της παιδοχειρουργικής στην Ελλάδα και η αξιοποίηση του επιτελούμενου από τους Έλληνες Χειρουργούς Παίδων έργου, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της επιστημονικής υπόστασης των ιδίων.

Ο Σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τη διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συμποσίων σε τακτά διαστήματα και ένα συνέδριο ανά διετία, που αποτελεί το αποκορύφωμα των επιστημονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας με συμμετοχή διακεκριμένων Παιδοχειρουργών, που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός Ελλάδος. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν επίσης γιατροί άλλων ειδικοτήτων με κοινό ενδιαφέρον. Η Εταιρεία με την παρουσία της σε πόλεις εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων βοηθά στην βελτίωση της αντιμετωπίσεως παιδοχειρουργικών προβλημάτων, όπου η δυνατότητα πρόσβασης στο κέντρο δεν είναι εύκολη.

Τέλος, είναι μέλος πολλών Ευρωπαϊκών και παγκοσμίων Παιδοχειρουργικών Εταιρειών με εκλεγμένους εκπροσώπους, όπως

  • η European Union of Medical Specialists
  • European Union of Paediatric Surgical Associations & World Federation of Associations οf Paediatric Surgeons

στις εκδηλώσεις των οποίων συμμετέχει ανελλιπώς.