ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

Για τους γονείς που τα παιδιά τους χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Παίδων παρέχει πληροφορίες, φυλλάδια, απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις και κάθε άλλη βοήθεια, που ελπίζουμε ότι μπορεί να τους φανεί χρήσιμη.

Περιηγηθείτε στο μενού αριστερά για να βρείτε όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να σας παρέχουμε.