Ακαδημαϊκό Έτος 2014 -2015

6ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Μέθοδοι διατήρησης της γονιμότητας σε παιδιά με νεοπλασίες
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Συντονιστής – Ομιλητής:

  1. Χαράλαμπος Συριστατίδης, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Γυναικολογίας και Μαιευτικής, ΓΠΝ “Αττικό”, Διευθυντής Μονάδας Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
  • Μέθοδοι διατήρησης της γονιμότητας σε παιδιά με νεοπλασίες