Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013

5ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα: ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ – Α΄ ΜΕΡΟΣ
23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Συντονιστής: Γ. Χρηστόπουλος-Γερουλάνος, π. Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”

Ομιλητές:

  1. Αντωνίου Δημήτριος: Χειρουργός Παίδων, Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα, ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”
  2. Πρίφτης Κων/νος: Παιδοπνευμονολογική Μονάδα, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ “ΑΤΤΙΚΟΝ”
  3. Παναγιώτου Ιωάννα: Παιδίατρος-Παιδογαστρεντερολόγος, Α΄ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”