Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013

7ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα –  ΑΝΩΜΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΜΕΣΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (MALROTATION)
30 Μαρτίου 2013 – Ημερίδα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”

Συντονιστής: Γ. Γεωργίου, Συντ. Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος, Νοσοκομείο Παίδων Πατρών “Καραμανδάνειο”

Ομιλητές: