Η καλύτερη εργασία, που θα υποβληθεί για παρουσίαση στο Συνέδριο, θα βραβευθεί με απόφαση των παρόντων μελών της Επιστημονικής Επιτροπής.

Η παρουσίαση των προς βράβευση εργασιών θα γίνει σε ειδική συνεδρίαση στο Αμφιθέατρο του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κατά το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Η απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του Επισήμου Δείπνου της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων το Σάββατο 5 Οκτωβρίου.

Το βραβείο, που αθλοθετήθηκε από την Οργανωτική Επιτροπή, για τους συγγραφείς της καλύτερης εργασίας είναι “Πιστοποιητικό Καλύτερης Εργασίας” και δωρεάν εγγραφή τους στο Ετήσιο Συνέδριο της EUPSA στην Αθήνα τον Ιούνιο 2021.

‘Ολα τα ανωτέρω ισχύουν υπό την πρϋπόθεση ότι οι εργασίες που θα υποβληθούν προς βράβευση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής θα είναι τουλάχιστον δύο ή περισσότερες.

Προθεσμία υποβολής εργασίας προς βράβευση

15 Σεπτεμβρίου 2019

Όροι και προϋποθέσεις

 1. Οι προς βράβευση εργασίες υποβάλλονται με ειδική δήλωση του υπεύθυνου επικοινωνίας της εργασίας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
 2. Η υποβολή πλήρους κειμένου της εργασίας είναι υποχρεωτική.
 3. Το θέμα της εργασίας είναι της απολύτου επιλογής των συγγραφέων και μπορεί να αφορά επιστημονική γνώση ή χειρουργική τεχνική στον τομέα της Χειρουργικής Παίδων.
 4. Για τη μορφή της εργασίας ισχύουν οι οδηγίες προς τους συγγραφείς, που υπάρχουν ήδη δημοσιευμένες σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας.
 5. Η εργασία να είναι δομημένη ως εξής:
  1. Περίληψη στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
  2. Εισαγωγή
  3. Υλικό και Μέθοδος
  4. Αποτελέσματα
  5. Συζήτηση
  6. Συμπέρασμα στα Ελληνικά και τα Αγγλικά
  7. Βιβλιογραφία
 6. Οι συγγραφείς της εργασίας δεν πρέπει να είναι περισσότεροι των τριών.
 7. Θα κριθούν το επιστημονικό περιεχόμενο και η πρωτοτυπία της εργασίας, η δομή και η εμφάνιση του κειμένου, το ύφος της συγγραφής και ο τρόπος της παρουσίασης.
 8. Μετά την υποβολή της εργασίας δεν επιτρέπονται αλλαγές του υποβληθέντος κειμένου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας της εργασίας να απευθύνεται στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μέσω της ιστοσελίδας.