Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Π.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλέξανδρος Γ. Πασσαλίδης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Τσικόπουλος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Μπαλτογιάννης
ΤΑΜΙΑΣ: Άγγελος Μαράντος
ΜΕΛΗ: Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Νικόλαος Ζάβρας
Αναστασία Λιβάνη
Αικατερίνη Τζαντζαρούδη
Θεόδωρος Διονύσης

 

 

Επιστημονική Επιτροπή

Καθηγητής κ. Γεώργιος Θ. Παυλίδης Επικ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Βαλιούλης
Καθηγητής κ. Γεώργιος Βάος Επικ. Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Καμπούρη
Καθηγητής κ. Δημήτριος Κεραμίδας Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Ζάβρας
Καθηγητής κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος Επικ. Καθηγητής κ. Χρήστος Σαλάκος
Αναπλ. Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Καλλέργης Επικ. Καθηγητής κ. Ξενοφών Σινωπίδης
Αναπλ. Καθηγητής κ. Νικόλαος Λιόλιος Αναπλ. Καθηγητής κ. Ιωάννης Σπυριδάκης
Αναπλ. Καθηγητής κ. Αντώνιος Φιλιππόπουλος Επικ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Σφουγγάρης

 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κωνσταντίνος Κουλόπουλος Δημήτριος Μπουρίκας
Δημήτριος Καγιάς Ιωάννης Αλεξάνδρου
Ευστράτιος Χριστιανάκης Νικόλαος Χριστόπουλος
Κωνσταντίνος Νίκας Μόσχος Βερβερίδης
Παντελής Νικολαΐδης Αγγελική Κρικρή
Ορθόδοξος Αχιλλέως Γεώργιος Πετούσης
Μιχαλάκης Σκλάβος Ιωάννης Σκόνδρας
 • Χαλίλ-Αλέξανδρος Εϊρεκάτ Βασίλειος Παπαχρήστος
Νικόλαος Γαβαλάκης Ηλίας Αλεξίου
Γεώργιος Καπουλέας Σπύρος Σπυράκος
Κωνσταντίνος Βελαώρας Σπύρος Κωστελέτος
Νικολέττα Καλαντζή Αριστείδης Πράπας
Νεκτάριος Λαϊνάκης Αγγελική Δεληπρίμου
Γεώργιος Σπυρίδης Αρσένιος Γεωργιάδης
Αλεξάνδρα Οικονομοπούλου Νικολέττα Γκαβέρα
Γεώργιος Περγάμαλης Παναγιώτης Πετρόπουλος
Ευάγγελος Παπανδρέου Μιχαήλ Σούτης
 • Χρήστος Χιωτίνης Ελευθερία Ευσταθίου
Φωτεινή Φίλη Φωτεινή Γεντίμη
Εμμανουήλ Σταυρουλάκης Βασίλειος Τράπαλης
Αναστασία Δημοπούλου Μάριος Μαραγκάκης
Νικόλαος Κλειδάς Ελένη Σιώζιου
Άγγελος Δαμπάλης Εμμανουήλ Κουράκης
Εμμανουήλ Ιακωμίδης Μαρία Κοπανίδη
Γεώργιος Κοφίνας Γεώργιος Δαγρές
Μαρία Γιοβάνη Ιερόθεος Λουκάς
Χρήστος Καρέτσος  • Νεκτάριος Σαρδιανός
 •