Τύπος Εγγραφής στο Συνέδριο ΜΟΝΟΝ
Έως 31/8/2019 Από 1/9/2019
Ειδικευμένοι ιατροί μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. 70 € 90 €
Ειδικευμένοι ιατροί μη μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. 100 € 120 €
Ειδικευόμενοι 50 € 60 €
Ημερήσια εγγραφή (Εγγραφή για μια ημέρα) 45 €
Νοσηλευτές Δωρεάν
Προπτυχιακοί Φοιτητές-Σπουδαστές Δωρεάν

 

Γινετε μελος της ΕΕΧΠ τωρα

Όλες οι αναφερόμενες τιμές είναι τελικές (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%)

Η παρακολούθηση με εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή και παρακολούθηση εργασιών
  • Έντυπο υλικό Συνεδρίου (Τελικό Πρόγραμμα, CD Εισηγήσεων και Περιλήψεων Εργασιών)
  • Διαφημιστικά έντυπα
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  • Συμμετοχή στην Δεξίωση Υποδοχής
  • Τσάντα

Η δωρεάν παρακολούθηση περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή και παρακολούθηση εργασιών
  • Διαφημιστικά έντυπα
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

 

Τρόποι Εγγραφής

  • On line πατώντας εδώ

* Για ομαδικές εγγραφές παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου στο s.si@zitacongress.gr
** Στην περίπτωση που η εγγραφή συνοδεύεται με πακέτο διαμονής, ο Φ.Π.Α  συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση οι τιμές επιβαρύνονται με 24% Φ.Π.Α (ειδικό καθεστώς τουριστικών γραφείων).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΩΝ:   31 Αυγούστου 2019.
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ONLINE ΕΓΓΡΑΦΩΝ:   2 Οκτωβρίου 2019.

Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, παρακαλείστε να απευθύνεστε απ ’ ευθείας στη γραμματεία που θα βρίσκεται στο συνεδριακό χώρο. 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ WORKSHOP (COLORECTAL COURSE) (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ)

Αν η εγγραφή στο WORKSHOP συνδυάζεται με εγγραφή και στο ΣΥΝΕΔΡΙΟ υπάρχει σημαντική έκπτωση και το συνολικό κόστος προκύπτει ως άθροισμα των δύο επί μέρους ποσών

 

Τύπος Εγγραφής στο Workshop
COMBINED REGISTRATION
(Congress + Workshop)
INDIVIDUAL REGISTRATION
(Workshop only)
 
EARLY REG (ΜΕΧΡΙ 31/08/2019) LATE REG (ΑΠΟ 1/09/2019 – & ON SITE)
EARLY REG (ΜΕΧΡΙ 31/08/2019) LATE REG (ΑΠΟ 1/09/2019 – & ON SITE)
Ιατροί Μέλη GAPS

Ειδικοί/Ειδικευόμενοι

50 € 70 €
100 € 120 €
Ιατροί Μη Μέλη GAPS

Ειδικοί/Ειδικευόμενοι

70 € 90 €
120 € 150 €
Νοσηλευ-τές/τριες
25 € 35 €