ΠΡΟΣΟΧΗ!   Εργασίες προς βράβευση

Η προθεσμία για την υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας προς βράβευση λήγει την 4η Σεπτεμβρίου

15η Σεπτεμβρίου

 

  • Το κακοποιημένο παιδί
  • Ορθοπρωκτικές ανωμαλίες
  • Συγγενές μεγάκολο (ν. Hirschsprung)