Τα ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. έχουν ήδη λάβει το link για τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα εξ ολοκλήρου ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος της 13ης Παιδοχειρουργικής Ημερίδας “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”. Το link έχει αποσταλεί από την εταιρεία WAVETECH, υπεύθυνη για τη διαδικτυακή διεξαγωγή της Ημερίδας, στα τακτικά μέλη σύμφωνα με τον κατάλογο, που τηρείται στα αρχεία της Ε.Ε.Χ.Π. Αν κάποιο μέλος δεν έχει λάβει το link από λάθος, μπορεί να απευθυνθεί για διευθέτηση της ανωμαλίας στον υπεύθυνο για τη Συνέλευση και την ψηφοφορία   liontis@wavetech.gr.

Υπενθυμίζεται ότι όποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει το Επιστημονικό Πρόγραμμα της Ημερίδας και δεν διαθέτει το ΖΟΟΜ Link, μπορεί εναλλακτικά να εισέλθει με εγγραφή στο https://e-talk.gr/gaps/

ΠΡΟΣΟΧΗ ! :   Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (13:30-15:00) σύμφωνα με το Πρόγραμμα τα μέλη που συμμετέχουν σ’ αυτή θα λάβουν αυστηρά προσωπικό link, με τη χρήση του οποίου θα εισέρχονται άπαξ στο ψηφοδέλτιο για την εκλογή του νέου Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π. και θα ψηφίζουν. Οι οδηγίες για την ψηφοφορία περιέχονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, που έλαβαν τα μέλη μαζί με το link (σύνδεσμο) για την είσοδό τους στη Γενική Συνέλευση. Η είσοδος στο ψηφοδέλτιο και η ψηφοφορία πρέπει να ολοκληρωθεί πλήρως πριν την έξοδο από τη σελίδα, επειδή επανείσοδος σε περίπτωση λάθους δεν επιτρέπεται, για να διασφαλιστεί η ακεραιότης της εκλογικής διαδικασίας.