Η επαναληπτική ημερομηνία της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής και Καταστατικής Συνέλευσης της Ε.Ε.Χ.Π. συμπίπτει με την 15η Ημερίδα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”, που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο “Καθ. Κων/νος Παπαδάτος” του ΓΝΠΑ “Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού”, το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024. Καλούνται όλα τα μέλη της Εταιρείας, που δικαιούνται συμμετοχής σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ, να λάβουν μέρος στη ΓΣ, η οποία θα βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα 40% του συνόλου των τακτικών μελών της.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΓΣ

  1.  Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για συμμετοχή στη ΓΣ και τις αρχαιρεσίες των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους οφειλές προς την Ε.Ε.Χ.Π. μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 και λοιπές διατάξεις.
  2.  Παραίτηση, λογοδοσία και απαλλαγή του ΔΣ της Εταιρείας.
  3.   Απόφαση τροποποίησης του ισχύοντος Καταστατικού και ψήφιση των αλλαγών στα προς τροποποίηση Άρθρα.
  4.   Αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέου ΔΣ, εκπροσώπων της Ε.Ε.Χ.Π. σε UEMS και WOFAPS και ΕΕ.
  5.   Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της επόμενης χρήσεως