Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Π. συγκαλείται Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση προς εκλογή του Δ.Σ. της Εταιρείας για τη διετία 2022-2024. Ως πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής της Γεν. Συνέλευσης ορίσθηκε η 26η Φεβρουαρίου 2022. Επειδή πολλά μέλη της Ε.Ε.Χ.Π., που έχουν δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εδρεύουν εκτός Αθηνών, η πρώτη ημερομηνία διεξαγωγής δεν προβλέπεται να επιτύχει την απαιτούμενη απαρτία. Για το λόγο αυτό η επόμενη και τελική ημερομηνία για σύγκλειση της Γ. Σ. συνδυάζεται με τη διοργάνωση της 13ης Παιδοχειρουργικής Ημερίδας “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”, που θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Παρακαλούνται όλα τα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. αφενός να τακτοποιήσουν τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες προς την Εταιρεία (πληρωμή ετήσιας συνδρομής) για να έχουν το πλήρες δικαίωμα συμμετοχής και αφετέρου να υποβάλουν επιθυμίες υποψηφιότητας στις εκλογές με email προς τον Γεν. Γραμματέα της Ε.Ε.Χ.Π. μέχρι την 12:00 της Τρίτης 22 Φεβρουαρίου 2022. Τα μέλη που υποβάλλουν υποψηφιότητα οφείλουν να δηλώνουν στην αίτησή τους το αξίωμα για το οποίο επιθυμούν να είναι υποψήφιοι. Παρακαλούνται επίσης να χρησιμοποιούν για την εγγραφή τους στην 13η Παιδοχειρουργική Ημερίδα “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ” το ίδιο email (απολύτως ταυτόσημο), το οποίο χρησιμοποιούν για τη συμμετοχή τους στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την απαιτούμενη διαφάνεια και εγκυρότητα της διαδικασίας. Περισσότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για τη διαδικασία της Γεν. Συνέλευσης και των εκλογών θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και θα αποσταλούν με email στα μέλη. Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν να λάβουν τον λόγο στη Γεν. Συνέλευση θα μπορούν να το κάνουν για 10 λεπτά προ της διαδικασίας των εκλογών από το διαδίκτυο, αφού κατά τη διάρκεια της 13ης Ημερίδας θα υπάρχει πρόβλεψη για συμπερίληψη στο πρόγραμμα σχετικού χρονικού διαστήματος για διεξαγωγή της Γεν. Συνέλευσης. Ο Γεν. Γραμματέας της Εταιρείας τηρεί κατάλογο ομιλητών με δυνατότητα 3λεπτης δευτερολογίας και είναι ισχυρή σύσταση του Δ.Σ. να υποβληθούν οι σχετικές αιτήσεις προ της ολοκλήρωσης του Επιστημονικού Προγράμματος της διοργάνωσης για την απαιτούμενη οικονομία χρόνου. Ακολουθεί η πρόσκληση σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, η οποία και θα αποσταλεί σε όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. το αμέσως προσεχές διάστημα στο προσωπικό τους email, όπως αυτό τηρείται στα αρχεία της Ε.Ε.Χ.Π. κατά δήλωσή τους.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Αθήνα 30/01/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων σε Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022 στα γραφεία της Εταιρείας συμφώνως προς τις επιταγές του Καταστατικού. Στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το επόμενο Δ.Σ. μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Δ.Σ. της διετίας 2022-2024 παρακαλούνται να υποβάλλουν γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα με Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email και αξίωμα στο οποίο επιθυμούν να εκλεγούν (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας, Μέλος) στον Γ. Γραμματέα της Ε.Ε.Χ.Π. κ. Νικόλαο Μπαλτογιάννη (τηλέφωνο 6977013490, email: baltnick@gmail.com) μέχρι την 12:00 της Τρίτης 22 Φεβρουαρίου 2022. Λεπτομέρειες υποβολής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο Καταστατικό, που ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π. (www.gaps.gr). Παρακαλούνται επίσης όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ταμειακές εκκρεμότητες να επικοινωνήσουν με τον Ταμία της Εταιρείας κ. Άγγελο Μαράντο στο τηλέφωνο 6944627337.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί διαδικτυακά στο πλαίσιο της 13ης Παιδοχειρουργικής Ημερίδας το Σάββατο 12 Μαρτίου 2022. Πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μπορούν τα μέλη να αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π. Επιπροσθέτως, λεπτομερείς πληροφορίες για τη διαδικασία θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

          Ο Πρόεδρος                                                                                           Ο Γεν. Γραμματέας      

Αλέξανδρος Πασσαλίδης                                                                  Μπαλτογιάννης Νικόλαος