ΑΙΤΩΛΙΑΣ 3-5, GR 115 26  ΑΘΗΝΑ  τηλ/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

AETOLIAS 3-5, GR 115 26 ATHENS tel/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

 

Αθήνα 09/02/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ & ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων σε Γενική Καταστατική & Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση το Σάββατο 9 Μαρτίου 2024, 08:00-10:00, στα γραφεία της Εταιρείας συμφώνως προς τις επιταγές του Καταστατικού. Στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για το επόμενο Δ.Σ. μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα Τακτικά Μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν στο Δ.Σ. της διετίας 2024-2026 παρακαλούνται να υποβάλλουν γραπτό ηλεκτρονικό μήνυμα-αίτημα με Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email στον Γραμματέα της Ε.Ε.Χ.Π. κ. Νικόλαο Μπαλτογιάννη (τηλέφωνο 6977013490, email baltnick@gmail.com). Λεπτομέρειες υποβολής και άλλες χρήσιμες πληροφορίες υπάρχουν στο Καταστατικό, που ευρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π. (www.gaps.gr). Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μαζί με το ενιαίο ψηφοδέλτιο των εκλογών την 3η Μαρτίου 2024. Παρακαλούνται επίσης όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ταμειακές εκκρεμότητες, που εμποδίζουν τη συμμετοχή τους στη ΓΣ και τις αρχαιρεσίες, να επικοινωνήσουν με τον Ταμία της Εταιρείας κ. Άγγελο Μαράντο στο τηλέφωνο 6944627337.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί, με φυσική παρουσία και διαδικτυακά για όσους αδυνατούν να παρευρεθούν, στο πλαίσιο της 15ης Παιδοχειρουργικής Ημερίδας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ» στο Αμφιθέατρο «Καθηγητής Κων/νος Παπαδάτος» του ΓΝΠΑ «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού» το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024. Πληροφορίες για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση και τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μπορούν τα μέλη να αντλήσουν από την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π. Επιπροσθέτως, οι πληροφορίες για τη διαδικασία θα αποσταλούν με ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλα τα μέλη της Εταιρείας.

Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει τροποποίηση του Καταστατικού στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση. Οι ιδέες και οι προτάσεις όλων για αλλαγές στα άρθρα του Καταστατικού, που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΧΠ (www.gaps.gr), είναι ευπρόσδεκτες και θα συζητηθούν στη ΓΣ. Οι προτάσεις του ΔΣ βρίσκονται επίσης αναρτημένες και μπορούν να βρεθούν σε άλλη ανακοίνωση στην ίδια ιστοσελίδα. Τα τακτικά μέλη της ΕΕΧΠ που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το ΔΣ της Εταιρείας στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Ταμία και των συμβούλων ή για εκπροσώπηση της Εταιρείας στην UEMS, μπορούν να το κάνουν με γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση προς το ΔΣ στη διεύθυνση της ΕΕΧΠ, Αιτωλίας 3-5, ΤΚ 11526, Αθήνα ή στο info@gaps.gr ή προς τον Γραμματέα κ. Ν. Μπαλτογιάννη (baltnick@gmail.com) μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2024. Υπενθυμίζεται και πάλι προς όλα τα μέλη της Εταιρείας ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων ή η συμμετοχή στη ΓΣ και τις εκλογές προϋποθέτει απαραιτήτως προκαταβολική εξόφληση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων του υποψηφίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων

 

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Π.                                                        Ο Γραμματέας

                                               

     Γεώργιος Τσικόπουλος                                              Νικόλαος Μπαλτογιάννης