Στις περισσότερες περιπτώσεις και ανάλογα με την βαρύτητα του προβλήματος ο γενικός χειρουργός του τοπικού νοσοκομείου είναι σε θέση να αντιμετωπίσει με επιτυχία μια έκτακτη ανάγκη. Αν πρόκειται για ιδιαίτερα περίπλοκο ή βαρύ περιστατικό, θα χρειαστεί να γίνει μεταφορά στο κοντινότερο εξειδικευμένο Παιδοχειρουργικό Τμήμα.
Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφίας της χώρας μας (πολλές νησιωτικές περιοχές με μικρό αριθμό κατοίκων) αυτό είναι πρόβλημα που μπορεί να προκύπτει αρκετά συχνά.