Πως μπορώ να βρω ένα Χειρουργό Παίδων;

Όπως συμβαίνει με όλες σχεδόν τις ειδικότητες στην χώρα μας, υπάρχουν Χειρουργοί Παίδων, που εργάζονται στα Δημόσια Νοσοκομεία αλλά και άλλοι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
Σε αυτή την ιστοσελίδα υπάρχει κατάλογος όλων των Χειρουργών Παίδων, που είναι μέλη της ΕΕΧΠ, με πληροφορίες για τον χώρο εργασίας καθενός και την πιθανή ιδιαίτερη ενασχόλησή του με κάποιο από τα πολλά πεδία της Χειρουργικής Παίδων.
2017-02-20T16:51:04+03:00February 15th, 2017||
Go to Top