Χρησιμοποιείστε τον Κωδικό Μέλους για να παρακολουθήσετε στο YouTube ολόκληρη τη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΕΧΠ το Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022. Υπάρχει βιντεοσκοπημένη στην Κατηγορία “Για Μέλη/Εσωτερικά Θέματα”, όπου η είσοδος επιτρέπεται μόνο στα μέλη της ΕΕΧΠ με χρήση κωδικού.