ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !

 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών για ανακοίνωση στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, 20-22 Οκτωβρίου 2023, είναι η:

10 Σεπτεμβρίου

Δεν θα υπάρξει παράταση. Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών καμμιά εργασία δεν θα γίνει δεκτή.

Ισχυρή σύσταση: Παρακαλούνται οι συγγραφείς να αποστείλουν το πλήρες κείμενο των εργασιών τους μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.ge@zita-congress.gr  ή alpassal@gmail.com. Οι εργασίες που θα γίνουν δεκτές για προφορική ανακοίνωση στο Συνέδριο, θα δημοσιευθούν κατά προτεραιότητα στα τεύχη του Περιοδικού της ΕΕΧΠ (Ελληνική Παιδοχειρουργική – Acta Paedochirurgica Hellenica), που θα επανακυκλοφορήσει μετά τη λήξη του Συνεδρίου.