Το ΔΣ της Ε.Ε.Χ.Π. ευχαριστεί όλα τα μέλη της Εταιρείας για την ενεργό παρουσία και συμμετοχή τους στην προσπάθειά του για προαγωγή της Χειρουργικής Παίδων στη χώρα μας. Η συμμετοχή όλων στα επιστημονικά δρώμενα της Εταιρείας αποτελεί ερέθισμα και κίνητρο στην προσπάθεια για καταξίωση των Ελλήνων Παιδοχειρουργών και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στα παιδιά.
Όπως καλά γνωρίζουν όλοι, έφθασε η στιγμή για τη Γενική Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική Συνέλευση, στην οποία το παρόν ΔΣ θα παραδώσει τη διοίκηση της Ε.Ε.Χ.Π. σε νέο, που θα προκύψει από αρχαιρεσίες στο πλαίσιο της ΓΣ. Ταυτόχρονα, η ΓΣ θα αποφασίσει για τροποποίηση ή μη του ισχύοντος Καταστατικού, που χρονολογείται από τις αρχές του αιώνα. Η πρώτη ημερομηνία σύγκλισης της ΓΣ, 9 Μαρτίου 2024 στην έδρα της Εταιρείας, δεν είχε την απαραίτητη απαρτία και η επαναληπτική ημερομηνία συμπίπτει με τη διεξαγωγή της 15ης Ημερίδας “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”, που θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο “Καθ. Κων/νος Παπαδάτος” του ΓΝΠΑ “Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού”, το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024. Η παρουσία όλων στην Ημερίδα και η συμμετοχή στη ΓΣ και τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της διετίας 2024-2026 αποτελεί υποχρέωση και καθήκον όλων των μελών, πολύ περισσότερο γιατί η καταστατική επιταγή στη περίπτωση αυτή επιβάλλει την παρουσία τουλάχιστον του 40% των τακτικών μελών για να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία. Τα μέλη που επιθυμούν να καταθέσουν προτάσεις για αλλαγές Άρθρων του Καταστατικού κατά τη διάρκεια της ΓΣ παρακαλούνται να τις παραδώσουν γραπτές στο Προεδρείο με την έναρξη της συνεδρίασης για την οικονομία χρόνου.
   Υπενθυμίζεται ότι στη ΓΣ έχουν δικαίωμα συμμετοχής τα ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. και οι αποφάσεις του ΔΣ, που θα εγκριθούν από τη ΓΣ και ρυθμίζουν τα σχετικά θέματα, έχουν κοινοποιηθεί σε όλους με ηλεκτρονικό μήνυμα. Αν υπάρχουν συνάδελφοι που εκ παραδρομής ή αστοχίας ψηφιακών συστημάτων δεν έλαβαν το μήνυμα, το ΔΣ τους καλεί να ανατρέξουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.gaps.gr, όπου υπάρχουν αναρτημένες όλες οι σχετικές πληροφορίες. Οι συνάδελφοι που διαμένουν μόνιμα εκτός Αθηνών και όσοι για προσωπικούς λόγους αδυνατούν να παρευρεθούν στο χώρο της ΓΣ, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και να συμμετέχουν διαδικτυακά. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας της ΓΣ ακολουθεί αμέσως παρακάτω στη διάθεση των μελών που δικαιούνται συμμετοχής και θα βρίσκεται επίσης αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Ε.Χ.Π. www.gaps.gr για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν.

https://us06web.zoom.us/j/83120502894

   Επειδή η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για προκαταβολικό έλεγχο και επιβεβαίωση λειτουργίας του προσωπικού email, που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο της Ε.Ε.Χ.Π. με δήλωση των ίδιων των μελών.
Προφανώς, είναι απαραίτητη η χρήση κινητού τηλεφώνου (smartphone), tablet ή ηλεκτρονικού υπολογιστή (desktop ή laptop) με σύνδεση στο διαδίκτυο για τη συμμετοχή στη ΓΣ όσων δεν θα βρίσκονται στο Αμφιθέατρο. Όλοι οι ψηφοφόροι, ανεξαρτήτως φυσικής παρουσίας ή μη, θα χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω μέσα για να ψηφίσουν μέσω ενός link, που θα λάβουν στο τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους με την έναρξη της ψηφοφορίας. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα χρησιμοποιηθεί για τις αρχαιρεσίες έχει κοινοποιηθεί σε όλους και είναι αναρτημένο στο www.gaps.gr. Το ΔΣ εγγυάται το αδιάβλητο της ψηφοφορίας και η Εφορευτική Επιτροπή, που θα εκλεγεί κατά την έναρξη της ΓΣ, θα παρακολουθεί τη διαδικασία για επί τόπου επίλυση τυχόν προβλημάτων.

Με την παρούσα επιστολή καλείσθε να συμμετάσχετε στη Γενική Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική Συνέλευση της Ε.Ε.Χ.Π., της οποίας η Ημερήσια Διάταξη παρατίθεται σε άλλη ανακοίνωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Το ΔΣ της Ε.Ε.Χ.Π.