ΑΙΤΩΛΙΑΣ 3-5, GR 115 26  ΑΘΗΝΑ  τηλ/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

AETOLIAS 3-5, GR 115 26 ATHENS tel/fax: (210) 748 6089, e-mail: info@gaps.gr

 

Αθήνα, 6/3/2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Π.

Στη Γενική Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική Συνέλευση 2024

Αξιότιμη/ε συνάδελφε,

Με την επιστολή αυτή το απερχόμενο ΔΣ της Εταιρείας θέλει να σας ευχαριστήσει για τη συμβολή σας στα επιστημονικά δρώμενα της ΕΕΧΠ τη διετία που πέρασε. Συγχρόνως σας προτρέπει να εξακολουθήσετε να το κάνετε το ίδιο έντονα στο μέλλον. Η πρώτη ευκαιρία σας γιαυτό είναι η συμμετοχή σας στη 15η Ημερίδα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ», το Σάββατο, 23 Μαρτίου 2024, στο Αμφιθέατρο του ΓΝΠΑ «Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού», που θα συνδυασθεί με τη δεύτερη ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής και Καταστατικής Συνέλευσης της Εταιρείας. Η πρώτη ημερομηνία είναι η 9η Μαρτίου αλλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, επειδή κατά την πρώτη ημερομηνία δεν επιτυγχάνεται απαρτία, σας περιμένουμε κατά τη δεύτερη, που είναι η τελική και αποφασιστική.

Ακολουθούν οδηγίες για τη συμμετοχή σας στη ΓΣ και τις αρχαιρεσίες για το νέο ΔΣ της ΕΕΧΠ. Διαβάστε παρακαλούμε με προσοχή και αν έχετε ανάγκη περισσοτέρων επεξηγήσεων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο ή τα μέλη του ΔΣ.

Το ΔΣ στην τελευταία συνεδρίασή του προ των εκλογών έλαβε ορισμένες σημαντικές αποφάσεις με σκοπό να διευκολύνει τη διαδικασία και να προσελκύσει όλους τους Χειρουργούς Παίδων της χώρας να πλαισιώσουν την Εταιρεία:

  • Με εισήγηση του ΔΣ ως πρώτο θέμα προς τη ΓΣ προτείνεται να θεωρηθούν ταμειακώς εντάξει και επομένως δικαιούμενοι συμμετοχής όλοι όσοι έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι το έτος 2023.
  • Όσοι συνάδελφοι όφειλαν ετήσιες συνδρομές περισσότερες των τριών ετών και παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις δεν εξεπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, με λύπη του ΔΣ διαγράφονται από το Μητρώο της ΕΕΧΠ.
  • Οι οφείλοντες κάποιες ή όλες τις ετήσιες συνδρομές για τα έτη 2021, 2022 και 2023 δικαιούνται συμμετοχή στη ΓΣ, εφόσον εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις είτε κατά την είσοδο στη ΓΣ με φυσική παρουσία είτε με καταβολή του αντίστοιχου ποσού για τους διαδικτυακά επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο IBAN GR 4801 1004 9000 0004 9001 51806 της Εθνικής Τράπεζας μέχρι την 19/3/2024. (ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Η εκπρόθεσμη πληρωμή οφειλών δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή στη ΓΣ και τις αρχαιρεσίες χωρίς εξαιρέσεις).
  • Οι συνάδελφοι που θα υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ή επανεγγραφής ως μέλη της ΕΕΧΠ προ της ημερομηνίας της ΓΣ έχουν προκαταβολική έγκριση της αίτησής τους με απόφαση του ΔΣ και μπορούν να συμμετάσχουν κανονικά στις διαδικασίες. Ισχύουν όσα προβλέπει το Καταστατικό για τις περιπτώσεις αυτές, δηλ. καταβολή ποσού δικαιώματος εγγραφής ίσο με την ετήσια συνδρομή και ετήσια συνδρομή τρέχοντος έτους, ήτοι 50+50=100 Ευρώ.
  • Οι συνάδελφοι που οφείλουν ετήσιες συνδρομές περισσότερες των τριών ετών (έτη προ του 2021) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη ΓΣ, μπορούν να καταβάλλουν τα οφειλόμενα ποσά μέχρι την 19/3/2024. Μετά συνεννόηση με το ΔΣ υπάρχει δυνατότητα διακανονισμού της οφειλής.

Όπως ήδη τονίσθηκε, η συμμετοχή στη ΓΣ των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής θα γίνει είτε με φυσική παρουσία στο χώρο της ΓΣ είτε με διαδικτυακή παρακολούθηση για όσους αδυνατούν να παρευρεθούν. Οι εκλογές για το νέο ΔΣ διετίας 2024-2026, για τους εκπροσώπους της ΕΕΧΠ στις Διεθνείς ενώσεις (UEMS, WOFAPS) και την Εξελεγκτική Επιτροπή θα διεξαχθούν εξ ολοκλήρου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η είσοδος σ’ αυτή θα επιτραπεί μόνον στους έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στη ΓΣ, η ταυτοποίηση των οποίων θα διαπιστωθεί κατά το Καταστατικό προ της ενάρξεως της ΓΣ από τον Προεδρεύοντα. Για το λόγο αυτό είναι έντονη η σύσταση του ΔΣ προς όλα τα τακτικά μέλη της ΕΕΧΠ να επιβεβαιώσουν το email με το οποίο ενεγράφησαν στην Εταιρεία, επειδή το email αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την είσοδό τους στην πλατφόρμα των αρχαιρεσιών. Με την έναρξη της ψηφοφορίας όλα τα τακτικά μέλη που δικαιούνται να ψηφίσουν, θα λάβουν στο email αυτό έναν υπερσύνδεσμο (link), με τη χρήση του οποίου θα έχουν πρόσβαση στο ενιαίο ψηφοδέλτιο και την σταυροδοσία. Η ΕΕΧΠ ουδεμία ευθύνη φέρει για περιπτώσεις όπου δεν λειτουργεί το email μέλους, που έχει καταχωρηθεί στα αρχεία της από το ίδιο το περι ου ο λόγος μέλος.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Τσικόπουλος και το ΔΣ της ΕΕΧΠ έχουν την τιμή να σας ανακοινώσουν το ενιαίο ψηφοδέλτιο των αρχαιρεσιών, όπως διαμορφώθηκε με την εμπρόθεσμη υποβολή υποψηφιοτήτων ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που φιλοδοξούν να προσφέρουν στην Εταιρεία από τις διάφορες θέσεις της διοίκησης.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Προέδρου 1.   Μαράντος Άγγελος
2.   Μπαλτογιάννης Νικόλαος
Αντιπροέδρου      Λαμπρόπουλος Βασίλειος
Γραμματέα      Τζαντζαρούδη Αικατερίνη
Ταμία      Λιβάνη Αναστασία
Συμβούλου (Μέλους ΔΣ) 1.   Καμπούρη Αικατερίνη
2.   Καρβούνη Ελένη
3.   Μπλευράκης Ευάγγελος
4.   Πανταλός Γεώργιος
5.   Περγάμαλης Γεώργιος
6.   Σκόνδρας Ιωάννης
7.   Τζωρτζοπούλου Αδελαΐς
8.   Χριστόπουλος Νικόλαος

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Π.

Εκπρόσωπος στην UEMS Βελαώρας Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος στην WOFAPS Διονύσης Θεόδωρος – Νεκτάριος

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αυγερόπουλος Αυγερινός
Βερβερίδης Μόσχος
Σκούπας Νικόλαος

 

Τα τακτικά μέλη που έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» παρακαλούνται να ακολουθήσουν με ιδιαίτερη προσοχή τις οδηγίες που θα βρίσκονται αναρτημένες στην πλατφόρμα των αρχαιρεσιών και θα περιγράφουν τη διαδικασία της σταυροδότησης με τρόπο φιλικό προς το χρήστη. Για τις θέσεις Συμβούλων (Μελών Δ.Σ.) το ψηφοδέλτιο θα δέχεται έως 4 σταυρούς. Για τις υπόλοιπες θέσεις δέχεται 1 (έναν) σταυρό. Σταυρό χρειάζονται για να εκλεγούν και οι υποψήφιοι που είναι μοναδικοί στη θέση. Υπάρχει λευκό ψηφοδέλτιο στη διάθεση των εκλογέων για κάθε εκλόγιμη θέση και υποψήφιο ενώ άκυρα δεν υπάρχουν εξ ορισμού για τεχνικούς λόγους. Η οριστική ηλεκτρονική υποβολή του ψηφοδελτίου από τον εκλογέα αφαιρεί αυτομάτως το δικαίωμά του να χρησιμοποιήσει εκ νέου την πλατφόρμα και προφανώς έτσι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας των αρχαιρεσιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση να διαθέτει ο εκλογέας τηλέφωνο (smartphone), tablet ή ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop ή laptop) και σύνδεση στο διαδίκτυο. Υπενθυμίζεται ότι στη ΓΣ έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό και τα ταμειακώς εντάξει Δόκιμα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Σημαντική Σημείωση:  Το ΔΣ έχει υποβάλει προτάσεις για τροποποίηση Άρθρων του Καταστατικού, που θα εισηγηθεί στη ΓΣ προς ψήφιση. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΧΠ www.gaps.gr, όπου υπάρχει και το ισχύον Καταστατικό. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να θέσουν προς συζήτηση δικές τους προτάσεις για αλλαγές, παρακαλούνται να τις παραδίδουν γραπτές στο Προεδρείο της ΓΣ για να τεθούν προς κρίση του οργάνου.

Η επιστολή που μόλις αναγνώσατε βρίσκεται αναρτημένη επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, www.gaps.gr. Αν γνωρίζετε Τακτικά ή Δόκιμα μέλη της ΕΕΧΠ, που δεν έχουν λάβει την ενημέρωση αυτή, παρακαλούμε να ενημερώσετε τη Γραμματεία της Εταιρείας στο info@gaps.gr. Για περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία μπορείτε να επικοινωνείτε με οποιοδήποτε από τα μέλη του ΔΣ, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το ΔΣ της ΕΕΧΠ

Ο Πρόεδρος                                                                                                          Ο Γενικός Γραμματέας

                                                    

Γεώργιος Τσικόπουλος                                                                                          Νικόλαος Μπαλτογιάννης