Τόπος διεξαγωγής: Πάτρα

Χώρος διεξαγωγής: My Way Hotel

Ημερομηνίες: 6-7 Iουνίου 2024

Ιστοσελίδα: https://odtworkshop.concopco.com/

E – mail: dnikolopoulou@concopco.com

Διοργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας

Πατήστε για προβολή της αφίσας της διοργάνωσης     ΑΦΙΣΑ