Παρακαλούνται όσοι εκ των Μελών της Ε.Ε.Χ.Π. επιθυμούν να λάβουν τον λόγο στη Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 12/3/2022 να το δηλώσουν με email ή τηλέφωνο στον Γεν. Γραμματέα της Εταιρείας κ. Νικόλαο Μπαλτογιάννη (baltnick@gmail.com / +30 697 701 3490), ο οποίος διατηρεί κατάλογο ομιλητών (χρόνος ομιλίας μέχρι 10 λεπτά) και δευτερομιλητών (χρόνος 3 λεπτά). Ομιλίες μελών εκτός καταλόγου δεν θα γίνουν αποδεκτές για λόγους οικονομίας της Γενικής Συνέλευσης.