Στο link που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς που αφορά την ασφάλιση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων με την DAS Hellas μέσω της Farantouris Insurance & financial advisors.
Αναλυτικά στοιχεία προσφοράς από την DAS Hellas