Ταξιδιωτική Ασφάλιση από LLOYD’S έως 140€ το έτος

Για σας λοιπόν που ταξιδεύετε συχνά υπάρχει διαθέσιμο συμβόλαιο πολλαπλών ταξιδιών παγκόσμια από την LLOYD’S ASUA , ΜΕ 140 € / ΈΤΟΣ .

    Δύο σημαντικές πληροφορίες
  • 6.000.000 € όριο ιατρικών δαπανών (ασθένεια – ατύχημα)
  • απευθείας πληρωμή on line επί […]

Προσφορά Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Στον τομέα ασφάλισης περί Αστικής Ευθύνης μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις προσφορές.

2017-03-24T22:02:08+03:00October 30th, 2016|Συνεργασία με Farantouris|

Προσφορά Ασφάλισης Νομικής Προστασίας από την DAS Hellas

Στο link που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία της προσφοράς που αφορά την ασφάλιση των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων με την DAS Hellas μέσω της Farantouris Insurance & financial advisors.
Αναλυτικά στοιχεία προσφοράς από την DAS Hellas

2017-03-24T22:02:08+03:00October 30th, 2016|Συνεργασία με Farantouris|
Go to Top