Το Δ.Σ. της ΕΕΧΠ απεφάσισε την επανέκδοση του Περιοδικού της “Ελληνική Παιδοχειρουργική”, η εκτύπωση του οποίου είχε διακοπεί περί το 2007 λόγω οικονομικής αδυναμίας της Εταιρείας. Οι προσπάθειες πολλών μελών της ΕΕΧΠ απέδωσαν καρπούς τελικά και με τη σημαντική βοήθεια της ΖΙΤΑ-Congress, που έχει αναλάβει από καιρό τη διοικητική διαχείρηση και τα οργανωτικά της Εταιρείας, η “Ελληνική Παιδοχειρουργική” θα πάρει και πάλι τη θέση που της αξίζει στο χώρο των Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών. Ο αρχικός σχεδιασμός περιλαμβάνει την έκδοση 3 ή 4 τευχών ετησίως, που θα διανέμονται δωρεάν στα μέλη της ΕΕΧΠ. Ταυτόγχρονα το περιοδικό θα υπάρχει και σε ψηφιακή έκδοση, που θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα μέλη πολλών ιατρικών ενώσεων και σε όποιους ακόμη το επιθυμούν. Για τη επιτυχία της προσπάθειας είναι απαραίτητη η καθολική συμμετοχή όλων των μελών της Εταιρείας στη συγγραφή κάθε είδους άρθρων, που θα αποτελούν την απαραίτητη ύλη για τη συνέχεια της έκδοσης του περιοδικού. Περισσότερες πληροφορίες για το πρώτο τεύχος, που θα κυκλοφορήσει σύντομα, θα ανακοινωθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας.