ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ του Δ.Σ. της ΕΕΧΠ με ημερομηνία 7/10/2022

 1. Έκδοση Περιοδικού ΕΕΧΠ

Σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ. και μετά τη διασφάλιση της ποιοτικής έκδοσης κατά διαβεβαίωση της ΖΙΤΑ Congress χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση της ΕΕΧΠ για τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία της πρώτης έκδοσης τεύχους, προτείνονται τα εξής:

  1. Όνομα Περιοδικού: Το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό που εξέδιδε η ΕΕΧΠ από τη δεκαετία του 1970 μέχρι την ανστολή της έκδοσης χωρίς καμμία αλλαγή στον τίτλο, για διασφάλιση της επιθυμιτής συνέχειας.
  2. Έκδοση τεύχους ανά 3μηνία ή 4μηνία με μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 σελίδων, άριστης ποιότητος και εμφάνισης, παρόμοιου με την έκδοση ΔΥΟ και άλλων περιοδικών, που εκδίδει η ΖΙΤΑ. Το Περιοδικό θα διανέμεται σε όλα τα μέλη της ΕΕΧΠ υπό μορφή Hard Copy, θα κυκλοφορεί επίσης σε ηλεκτρονική μορφή και θα αποστέλλεται σε όλους τους αποδέκτες των υπολοίπων εντύπων της ΖΙΤΑ με ευθύνη της και το όλο έργο της εκτύπωσης και διανομής θα τελεί υπό τον έλεγχο του Υπευθύνου Έκδοσης με εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της ΕΕΧΠ.
  3. Το Δ.Σ. συζητά προτάσεις για την Επιστημονική Επιτροπή, που θα έχει την επιστημονική επίβλεψη της έκδοσης και θα είναι υπεύθυνη για την αποδοχή ή την απόρριψη εργασιών, που θα υποβάλλονται προς δημοσίευση. Υποχρέωση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες της και να παραδίδουν τελική απόφαση περί του «εκδοθήτω» εγκαίρως κατά την απαίτηση της ΖΙΤΑ. Ονόματα συναδέλφων που προτείνονται μέχρι στιγμής, χωρίς να αποκλείεται η αλλαγή ή η προσθήκη:
   1. Κεραμίδας Δημήτριος
   2. Πετρόπουλος Αναστάσιος
   3. Βάος Γεώργιος
   4. Ζάβρας Νικόλαος
   5. Καμπούρη Αικατερίνη
   6. Σφουγγάρης Δημήτριος
   7. Σπυριδάκης Ιωάννης
   8. Σαλάκος Χρήστος
   9. Μπλευράκης Ευάγγελος
  4. Υπεύθυνος έκδοσης του Περιοδικού: Αλέξανδρος Πασσαλίδης
  5. Κατ’ αρχήν προτάσεις για τη Συντακτική Επιτροπή του Περιοδικού, η τελική σύνθεση της οποίας θα αποφασισθεί από το Δ.Σ. Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής θα έχουν την ευθύνη της εξασφάλισης του απαραίτητου αριθμού των εργασιών για την έκδοση και της υποβολής τους προς την Επιστημονική Επιτροπή χωρίς να περιορίζονται οι τρόποι για επιτυχία της αποστολής τους :
   1. Λαμπρόπουλος Βασίλειος
   2. Μπαλτογιάννης Νικόλαος
   3. Μαράντος Άγγελος
   4. Βελαώρας Κωνσταντίνος
   5. Γεωργιάδης Αρσένιος
   6. Καμπούρογλου Γεώργιος
   7. Χριστόπουλος Νικόλαος
   8. Σπυρίδης Γεώγιος
   9. Λαϊνάκης Νεκτάριος
   10. Καγιάς Δημήτριος
   11. Διονύσης Νεκτάριος
   12. Σκόνδρας Ιωάννης
   13. Περγάμαλης Γεώργιος
   14. Τζαντζαρούδη Αικατερίνη
  6. Η εξασφάλιση των απαραίτητων διαφημίσεων στις σελίδες του Περιοδικού θα είναι ευθύνη της ΖΙΤΑ και η τελική επιλογή και έγκριση αυτών θα τελεί υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Υπευθύνου Έκδοσης και της Συντακτικής Επιτροπής με υποχρέωση λογοδοσίας προς το Δ.Σ.