Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013

9ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Συγγενές Μεγάκολο (ν. Hirschprung)
22 Μαΐου 2013

Συντονιστής: Καθηγητής Δ. Κεραμίδας, π. Διευθυντής Β΄ Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΓΠΝΑ “Η Αγία Σοφία”

Ομιλητές:

  1. Βερβερίδης Μόσχος: Επιμ. Α΄, Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Παν. & Αγλαΐας Κυριακού”
  2. Μπαλτογιάννης Νικόλαος: Επιμ. Α΄, Β΄ Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΝΠΑ “Η Αγία Σοφία”
  3. Σπυράκος Σπύρος: Επιμ. Α΄, Παιδοχειρουργικό Τμήμα ΓΜΝΑ “Έλενα Βενιζέλου”