Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013

10ο Μετεκπαιδευτικό Μάθημα – Ιατρικό Σφάλμα – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ιατρών
19 Ιουνίου 2013

Ομιλητής:

  1. Εμμανουήλ Ι. Σακελλιάδης, MD, MSc, MFSSoc, Αναπλ. Καθηγητής Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., Επιστημ. Συνεργάτης Υπ. Αμύνης Ηνωμ. Βασιλείου