ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΧΠ

2018-2020

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Διευθυντής Β’ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείου Παίδων “Παν & Αγλαϊα Κυριακού” Αθηνών

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Τσικόπουλος
Γεώργιος Τσικόπουλος
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μπαλτογιάννης
Νικόλαος Μπαλτογιάννης

ΤΑΜΙΑΣ

Άγγελος Μαράντος
Άγγελος Μαράντος

ΜΕΛΟΣ

Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Βασίλειος Λαμπρόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Νικόλαος Ζάβρας
Νικόλαος Ζάβρας

ΜΕΛΟΣ

Αικατερίνη Τζαντζαρούδη
Αικατερίνη Τζαντζαρούδη

ΜΕΛΟΣ

Θεόδωρος Διονύσης
Θεόδωρος Διονύσης

ΜΕΛΟΣ

Αναστασία Λιβάνη
Αναστασία Λιβάνη