ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΕΧΠ

2022-2024

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Τσικόπουλος
Γεώργιος Τσικόπουλος
Διευθυντής Παιδοχειρουργικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Βασίλειος Λαμπρόπουλος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μπαλτογιάννης
Νικόλαος Μπαλτογιάννης

ΤΑΜΙΑΣ

Άγγελος Μαράντος
Άγγελος Μαράντος

ΜΕΛΟΣ

Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Διευθυντής Β’ Χειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείου Παίδων “Παν & Αγλαϊα Κυριακού” Αθηνών

ΜΕΛΟΣ

Κώστας Βελαώρας
Κώστας Βελαώρας

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Περγάμαλης
Γεώργιος Περγάμαλης

ΜΕΛΟΣ

Αικατερίνη Τζαντζαρούδη
Αικατερίνη Τζαντζαρούδη

ΜΕΛΟΣ

Ιωάννης Σκόνδρας
Ιωάννης Σκόνδρας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Θεόδωρος Διονύσης
Θεόδωρος Διονύσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Αναστασία Λιβάνη
Αναστασία Λιβάνη