ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Αλέξανδρος Πασσαλίδης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γεώργιος Τσικόπουλος
Γεώργιος Τσικόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Νικόλαος Μπαλτογιάννης
Νικόλαος Μπαλτογιάννης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΤΑΜΙΑΣ:

Νικόλαος Ζάβρας
Νικόλαος Ζάβρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΛΟΣ:

Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Βασίλειος Λαμπρόπουλος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΛΟΣ:

Άγγελος Μαράντος
Άγγελος Μαράντος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΛΟΣ:

Αντώνιος Παναγίδης
Αντώνιος Παναγίδης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΛΟΣ:

Γεώργιος Βάος
Γεώργιος Βάος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΜΕΛΟΣ:

Κων/νος Βελαώρας
Κων/νος Βελαώρας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»