//Διοικητικό συμβούλιο
Διοικητικό συμβούλιο 2018-01-23T17:24:24+00:00

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αλέξανδρος Πασσαλίδης
Αλέξανδρος Πασσαλίδης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Τσικόπουλος
Γεώργιος Τσικόπουλος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Μπαλτογιάννης
Νικόλαος Μπαλτογιάννης

ΤΑΜΙΑΣ

Νικόλαος Ζάβρας
Νικόλαος Ζάβρας

ΜΕΛΟΣ

Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Βασίλειος Λαμπρόπουλος

ΜΕΛΟΣ

Άγγελος Μαράντος
Άγγελος Μαράντος

ΜΕΛΟΣ

Αντώνιος Παναγίδης
Αντώνιος Παναγίδης

ΜΕΛΟΣ

Γεώργιος Βάος
Γεώργιος Βάος

ΜΕΛΟΣ

Θεόδωρος Διονύσης
Θεόδωρος Διονύσης