Η προθεσμία για την υποβολή του πλήρους κειμένου των εργασιών που προτάθηκαν για βράβευση στο 34ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή παρατείνεται μέχρι 10 Οκτωβρίου 2023. Το πλήρες κείμενο πρέπει να αποσταλεί μέχρι την ημερομηνία αυτή στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.ge@zita-congress.gr . Είναι προφανές ότι εργασία της οποίας δεν έχει αποσταλεί το πλήρες κείμενο δεν είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί στις προς βράβευση υποβληθείσες. Η καταληκτική ημερομηνία για αποστολή του πλήρους κειμένου θα τηρηθεί απαρεγκλείτως και δεν θα δοθεί άλλη παράταση για κανένα λόγο.