Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων στη συνεδρίασή του της 9.1.2018 αποφάσισε να προκηρύξει Εκλογοαπολογιστική και Καταστατική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό, για την Κυριακή, 18.02.2018. Η Γ.Σ. θα λάβει χώραν στο Αμφιθέατρο “Καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδάτος” του Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών “Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού” και ώρα 10:00. Σε περίπτωση μη απαρτίας (50% των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών) η Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο μια εβδομάδα μετά, την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018, την ίδια ώρα. Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. να τακτοποιήσουν τυχόν προηγούμενες οφειλές και την ετήσια συνδρομή τους (για τη συμμετοχή στη Γ.Σ. είναι απαραίτητη η οικονομική τακτοποίηση των υποχρεώσεων όσων θα λάβουν μέρος) επικοινωνώντας με τον Ταμία κ. Νικόλαο Ζάβρα, τον Γραμματέα κ. Νικόλαο Μπαλτογιάννη ή τον Πρόεδρο κ. Αλέξανδρο Πασσαλίδη. Τα μέλη από τη Βόρειο Ελλάδα μπορούν να επικοινωνούν με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.Χ.Π. κ. Γεώργιο Τσικόπουλο ή το μέλος του Δ.Σ. κ. Βασίλειο Λαμπρόπουλο. Υπενθυμίζεται ότι οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Γ.Σ. δι’ αντιπροσώπου φέροντος σχετική εξουσιοδότηση. Έκαστος εξουσιοδοτούμενος μπορεί να φέρει μέχρι 6 εξουσιοδοτήσεις (βλπ. Καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Π.). Ο Γραμματέας της Ε.Ε.Χ.Π. κ. Ν. Μπαλτογιάννης θα δέχεται γραπτές υποψηφιότητες οικονομικώς τακτοποιημένων συναδέλφων για το Δ.Σ., την Ε.Ε. και την εκπροσώπηση της Εταιρείας στις Διεθνείς Ενώσεις που συμμετέχει (UEMS, WOFAPS, EUPSA κ.λ.π.) μέχρι την 13η Φεβρουαρίου 2018 (5 ημέρες πριν την ημερομηνία της πρώτης πρόσκλησης εκλογών).