ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

    Η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης στη Χειρουργική Παίδων συστήθηκε από το ΚΕ.Σ.Υ. με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και η αποστολή της είναι να συγκεντρώσει, να επεξεργασθεί και να κωδικοποιήσει τις θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων για τα θέματα της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, του τρόπου της εξέτασης για λήψη της ειδικότητας, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών κέντρων της χώρας και των εν γένει προβλημάτων της ειδικότητας στην Ελλάδα.

Με στόχο την ολοκλήρωση του δύσκολου έργου της εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας η ΟΕΕ προσκαλεί όσα από τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. το επιθυμούν να αποστείλουν άμεσα τις προτάσεις τους μέσω της ιστοσελίδας (info@gaps.gr) και να συμμετάσχουν ενεργά στην επεξεργασία για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου, που θα υποβληθεί στο ΚΕ.Σ.Υ. Η πορεία των εργασιών της ΟΕΕ και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα δημοσιεύονται εδώ και θα είναι ανοιχτές προς συζήτηση σε όσους το επιθυμούν.