Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε παραθέσει τις απόψεις της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ επί του συνόλου της εκπαίδευσης στη Χειρουργική Παίδων σε απάντηση σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Υγείας και του ΚΕΣΥ. Αναγνωρίζοντας το υπάρχον σύστημα ως έντονα προβληματικό με αρνητικές συνέπειες τόσο για την εκπαίδευση των ειδικευομένων όσο και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση όλων, είχαμε προτείνει άμεσα και μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη βελτίωσή του κατά το δυνατόν. Στις προτάσεις αυτές της ΕΕΧΠ ουδεμία απάντηση υπήρξε και φυσικά δεν έγινε καμία προσπάθεια υλοποίησης, έστω μερική ή ημιτελής.

Σε άλλη ανάρτηση παραθέσαμε τις πλήρεις και μακροσκελέστατες προτάσεις για την εκπαίδευση της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων, που συστάθηκε με πρωτοβουλία του ΚΕΣΥ και έλαβε την προσωπική διαβεβαίωση του τότε Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού ότι οι προτάσεις αυτές θα αποτελέσουν αυτούσιες Σχέδιο Νόμου προς ψήφιση από τη Βουλή.

Σήμερα παραθέτουμε την επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Υγείας και το ΚΕΣΥ, που απεστάλη, όπως ζητήθηκε αρμοδίως, τον Ιανουάριο 2022 μετά επανειλημμένες οχλήσεις προς τους υπευθύνους για τα απολύτως αντίθετα με τις προτάσεις της ΟΕΕ αναγραφόμενα στο ΦΕΚ, που υποτίθεται ότι θα ρύθμιζε τα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα.

Όλες οι αναρτήσεις αυτές δημοσιοποιούνται ως τεκμηριωμένες απαντήσεις στα απολύτως δικαιολογημένα δυσμενή σχόλια για την εκπαίδευση, που ακούσθηκαν από ειδικευόμενους Χειρουργικής Παίδων στη σχετική συνεδρία του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή Συμμετοχή, που είχε αξιοσημείωτη επιτυχία και αποτέλεσε οδηγό για το μέλλον.

Παρά την κατευθυντήρια προφορική οδηγία της Διευθύντριας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας προς την ΟΕΕ και παρά την άμεση αποστολή της αιτηθείσας διευκρινιστικής επιστολής, η αντίδραση του Υπουργείου στις επίμονες αιτιάσεις της ΟΕΕ και της ΕΕΧΠ υπήρξε η συνήθης: Ουδεμία αντίδραση ή όπως γλαφυρά το λέει ο λαός μας: “Στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρόντα”.

Ακολουθεί η επιστολή.

ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΟΕΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟ Κε.Σ.Υ.

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΕΕ

 

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ 4238Β (20.9.2018), που καθόρισε τον τρόπο διορισμού και τον χρόνο εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων (§ 37).

Η μελέτη των εισηγήσεων της ΟΕΕ (επισυνάπτεται) και του ΦΕΚ αναδεικνύει ότι υπάρχει παρεξήγηση όσον αφορά τον όρο «ενιαίος διορισμός».

·         Συγκεκριμένα, η ΟΕΕ εισηγείται ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος να υποβάλλει αίτηση για διορισμό σε θέση ειδικευόμενου Χειρουργικής Παίδων σε Κέντρο Τύπου Α ή/και Τύπου Β, στο οποίο θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Υπό αυτή την έννοια ο διορισμός είναι ενιαίος, αφού το όνομά του θα υπάρχει σε λίστα αναμονής στα Κέντρα αυτά και θα αναμένεται ο διορισμός του άμα τη υπάρξει κενής θέσεως.

·         Παράλληλα, η εισήγηση της ΟΕΕ τονίζει ότι θα υποβάλλεται αίτηση για κατάληψη κενής θέσης σε Κλινική Γενικής Χειρουργικής (ενηλίκων) της προτιμήσεώς του για εκπαίδευση 2 ετών, που είναι προαπαιτούμενο για συνέχιση της κύριας εκπαίδευσης στη Χειρουργική Παίδων. Αυτό γίνεται με επίσημο διορισμό στην κενή θέση της Γενικής Χειρουργικής για διάστημα 2 ετών, ο υποψήφιος δηλαδή τοποθετείται στη λίστα αναμονής των ειδικευομένων για Γενική Χειρουργική και διορίζεται επισήμως όπως και οι λοιποί ειδικευόμενοι.

·         Μετά την ολοκλήρωση εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική ο ειδικευόμενος τοποθετείται άμεσα, με επίσημο διορισμό, ως υπεράριθμος για εκπαίδευση 6 μηνών σε Παιδιατρική Κλινική του Κέντρου Τύπου Α, στο οποίο θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του κατά την αρχική του δήλωση.

·         Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τα 2,5 έτη εκπαίδευσης, που προαπαιτούνται για να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την εκπαίδευση στη Χειρουργική Παίδων.

Η διαδικασία που ορίσθηκε επισήμως με το ΦΕΚ 4238Β (20.9.2019) είναι τελείως άλλη από την εισηγούμενη, με συνέπεια πολλά προβλήματα εκπαίδευσης, τα οποία στο άμεσο μέλλον θα προκαλέσουν διογκούμενα έμφραγμα στο σύστημα εκπαίδευσης. Αναλυτικά:

·         Ο υποψήφιος εκπαιδευόμενος στη Χειρουργική Παίδων διορίζεται με «ενιαίο διορισμό» για 7 (επτά) έτη (!!!) στο Κέντρο, όπου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του.

·         Δεν λαμβάνεται καμμιά μέριμνα για την προαπαιτούμενη εκπαίδευσή του στη Γενική Χειρουργική, πέραν σύστασης για συνεννόηση του Διευθυντού του με Διευθυντή Κλινικής Γενικής Χειρουργικής ενηλίκων (!!!), όπου ο εκπαιδευόμενος θα παρακολουθεί για 2 έτη.

·         Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αόριστη και τελείως ασαφή αυτή διάταξη:

o   Ο ειδικευόμενος καταλαμβάνει θέση ιατρού της Κλινικής Χειρουργικής Παίδων αλλά απουσιάζει πρακτικά και ουσιαστικά από την Κλινική. Άμεση συνέπεια: αδυναμία λειτουργίας της Κλινικής. Το πρόβλημα αυτό έχει οξυνθεί ιδιαίτερα και σε ελάχιστους μήνες ορισμένες Κλινικές Χειρουργικής Παίδων θα αδυνατούν να εφημερεύσουν. Απαιτείται επομένως ανάληψη άμεσης δράσης. Εν προκειμένω υπάρχει εκ μέρους μας πρόταση για βραχυπρόθεσμη λύση, που θα δώσει το χρονικό περιθώριο για τις απαραίτητες διορθώσεις με αντικατάσταση του προαναφερθέντος ΦΕΚ με νέο.

o   Στα 2 από τα 4 Κέντρα Τύπου Α σύμφωνα με εισήγηση της ΟΕΕ (που δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί), δηλ. τα «Π. & Α Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», δεν υπάρχουν Κλινικές Γενικής Χειρουργικής ενηλίκων, αφού πρόκειται για ειδικά Νοσοκομεία Παίδων. Σε αυτά οι ειδικευόμενοι θα πρέπει να μετακινηθούν σε Νοσοκομεία ενηλίκων για 2ετή εκπαίδευση. Αυτό επαφίεται στις αγαθές προθέσεις των Διευθυντών τους.

o   Σε 2 νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης (Τύπου Α Κέντρα εκπαίδευσης), δηλ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», όπου υπάρχουν Κλινικές Γενικής Χειρουργικής, η μετακίνηση του ειδικευόμενου είναι πιθανώς ευκολότερη. Ο ειδικευόμενος όμως εκεί είναι επισκέπτης και παρατηρητής στη Κλινική Γενικής Χειρουργικής, με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπαίδευσή του, αφού δεν αποτελεί οργανικό στέλεχος της Κλινικής με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις, sine qua non για την απόκτηση εμπειρίας.

·         Μετά την προβληματική, όπως καθορίζεται από το ισχύον ΦΕΚ, εκπαίδευση του ειδικευόμενου για 2 έτη στη Γενική Χειρουργική ενηλίκων, αυτός επανέρχεται (;;;) στο Κέντρο, όπου θα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του. Επόμενα προβλήματα που αμέσως ανακύπτουν έχουν σχέση με την υποχρεωτική, προαπαιτούμενη επίσης, εκπαίδευσή του για 6 μήνες σε Παιδιατρική Κλινική (2 μήνες Παιδιατρική, 2 μήνες ΜΕΘ Παίδων και 2 μήνες ΜΕΝ Νεογνών).

o   Δεν καθορίζεται σαφώς η υποχρέωση εκπαίδευσής τους ως υπεραρίθμων στην Κλινική και τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Νεογνών. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν δικαιολογημένες αρνήσεις αποδοχής των ειδικευομένων από τους Διευθυντές και Υπευθύνους των Τμημάτων αυτών, αφού οι δυνατότητες εκπαίδευσης σε κλειστά Τμήματα είναι πεπερασμένες.

Κατόπιν όλων αυτών είναι νομίζουμε προφανή τα προβλήματα, που έχει δημιουργήσει ο νέος τρόπος διορισμού και εκπαίδευσης των ειδικευόμενων Χειρουργικής Παίδων. Αν δεν αναληφθούν άμεσα διορθωτικές δράσεις από μέρους σας (Κε.Σ.Υ. και Υπουργείο Υγείας), θα προκύψει το βραχυπρόθεσμο μέγιστο πρόβλημα αδυναμίας εφημέρευσης ορισμένων στρατηγικής σημασίας Κλινικών και το μακροπρόθεσμο, αλλά σημαντικότατο επίσης, θέμα της πλημμελούς εκπαίδευσης των νέων Παιδοχειρουργών. Προφανώς αυτό θα έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις στο επίπεδο των παρεχόμενων Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας στον παιδικό πληθυσμό της χώρας μας.

Όλα τα μέλη της ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων είμαστε στη διάθεση των υπευθύνων και της Προϊσταμένης Αρχής για τυχόν διευκρινίσεις.

 

Αλέξανδρος Γ. Πασσαλίδης

Διευθυντής Β’ Παιδοχειρουργικού Τμήματος

ΓΝΠΑ «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού»

Συντονιστής ΟΕΕ Χειρουργικής Παίδων

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων