Φόρτωση Εκδηλώσεις
Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Η Οργάνωση του Εαρινού Συμποσίου 2014, που γίνεται κατά παράδοση στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκύριακο του Θωμά, ανατέθηκε μετά από σχετική αίτηση στον Επίκουρο Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννη Σπυριδάκη και την Β’ Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ.
Δείτε το Πρόγραμμα για το Εαρινό Συμπόσιο του 2014 εδώ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αμφιθέατρο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»
Περιφερειακή Οδός Θεσ/νικης-Ευκαρπίας
Τ.Κ. 564 03
τηλ. 231332 3124
Ημερομηνίες
Σάββατο 26 Απριλίου 2014
Κυριακή 27 Απριλίου 2014

Γραμματεία Συμποσίου
VOYAGERCompleteTravel
Αγ. Σοφίας 18,
546 22 Θεσσαλονίκη
τηλ. 2310 250401
φαξ. 2310 250418

Επίσημη Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η Ελληνική. Οι ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα είναι στα Αγγλικά, χωρίς ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι Βεβαιώσεις Παρακολούθησης θα δοθούν από τη Γραμματεία του Συμποσίου την Κυριακή 20 Οκτωβρίου από τις 12:00-13:00.

Μοριοδότηση
Το Συμπόσιο θα αξιολογηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με μόρια (credits) αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών (EACCME-UEMS) στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης.

Έκθεση
Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργήσει έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και μηχανημάτων ενημερωτικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.

Δικαίωμα Συμμετοχής

Κατηγορία Κόστος
Χειρουργοί Παίδων 50€
Ειδικευόμενοι 30€
Ιατροί άλλων ειδικοτήτων 50€
Φοιτητές *, επαγγελματίες υγείας * Δωρεάν

Σε όλες τις ανωτέρω τιμές σε τιμολόγιο προστίθεται ο ανάλογος ΦΠΑ.

Το κόστος συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση Συμποσίου
  • Επίσκεψη στον Εκθεσιακό χώρο
  • Συνεδριακό Υλικό (Πρόγραμμα, Τσάντα συνεδρίου, ταυτότητα εισόδου, κλπ)
  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
  • Διαλείμματα καφέ
  • Επίσημο Γεύμα
  • CD εισηγήσεων

* Οι φοιτητές και οι επαγγελματίες υγείας, θα παραλάβουν μόνο το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και το Πρόγραμμα του Συμποσίου εφόσον είναι διαθέσιμο. Δεν συμπεριλαμβάνεται το Συνεδριακό υλικό και το CD των εισηγήσεων, τα διαλείμματα καφέ και το επίσημο γεύμα.

Υποβολή Εργασιών

Η υποβολή εργασιών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση congress-secretary@voyagertravel.gr το αργότερο μέχρι τις 30 Μαρτίου 2014.
Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι γραμμένες σε γραμματοσειρά TimesNewRoman, μέγεθος 12, να μην υπερβαίνουν τις 200 λέξεις και να είναι δομημένες (εισαγωγή-μέθοδος-αποτέλεσμα-συμπεράσματα / ή εισαγωγή-παρουσίαση για εργασίες παρουσίασης περιστατικού). Ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς θα πρέπει να εγγραφεί στο Συμπόσιο και να πληρώσει την εγγραφή του το αργότερο μέχρι την έναρξη του Συμποσίου.
Τα e-posters θα είναι ανηρτημένα σε ηλεκτρονική μορφή, σε παράλληλη αίθουσα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τελετή έναρξης – Βραβεύσεις
Η τελετή έναρξης του Συμποσίου θα πραγματοποιηθεί την Σάββατο 26 Απριλίου 2014 και ώρα 12:30 στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου».