Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης (ΟΕΕ) στην ειδικότητα

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

    Η Ομάδα Εργασίας Εκπαίδευσης στη Χειρουργική Παίδων συστήθηκε από το ΚΕ.Σ.Υ. με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και η αποστολή της είναι να συγκεντρώσει, να επεξεργασθεί και να κωδικοποιήσει τις θέσεις της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων για τα θέματα της εκπαίδευσης των νέων γιατρών, του τρόπου της εξέτασης για […]

2017-03-24T21:00:48+03:0024 Μαρτίου, 2017|Εσωτερικά θέματα|

Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Χ.Π. 20/02/2013

Μαγνητοφωνημένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Φεβρουαρίου 2013

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε περίληψη, όπως καταχωρήθηκε στα πρακτικά, με ευθύνη του Προεδρείου:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 16:00 στο Αμφιθέατρο της εταιρείας Coronis Α.Ε. στο Χαλάνδρι, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. Η παρούσα […]

2017-03-24T22:03:44+03:0023 Φεβρουαρίου, 2013|Εσωτερικά θέματα|