Την κοινότητα των Ελλήνων Χειρουργών Παίδων συντάραξε ο θάνατος του επιφανούς ιδρυτικού μέλους της Ε.Ε.Χ.Π., που διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, καθηγητού Αθ. Ζαβιτσανάκη. Σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π. αποφάσισε σεβόμενο την επιθυμία των προσφιλών του α) να χορηγήσει συμβολικό ποσό στη μνήμη του στο “Χαμόγελο του Παιδιού” και β) μια από τις προσεχείς επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας να οργανωθεί προς τιμήν του. Μετά παράκληση του Δ.Σ. και εκφρασμένη επιθυμία του ιδίου, ο καθηγητής κ. Αν. Πετρόπουλος συνέγραψε το ακόλουθο κείμενο ως ύστατο φόρο τιμής προς τον εκλιπόντα.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Στις 10/09/2013 μας αναγγέλθηκε ο θάνατος του καθηγητή της Χειρουργικής των Παίδων, Αθανασίου Γ. Ζαβιτσανάκη, μετά από μακρά και δύσκολη πάλη, με την πάθησή του.

Εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Εταιρείας, αλλά και προσωπικής μου επιθυμίας, θα ήθελα να αναφέρω λίγα λόγια, για την προσωπικότητα και την επιστημονική προσφορά του.

Ο Αθανάσιος Γ. Ζαβιτσανάκης, γεννήθηκε στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας, το 1944. Περάτωσε τις εγκυκλίους σπουδές του στην Αθήνα και μετά από επιτυχείς εξετάσεις, εισήχθη στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 1963 – 1964. Κατά το 1968, επεράτωσε τις σπουδές του και του απενεμήθη το Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία (1968 – 1970), σαν έφεδρος Ανθυπολοχαγός Ιατρός. Από το 1970 έως το 1974 υπηρέτησε στην Αθήνα, σε διάφορα Νοσοκομεία, κυρίως στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (Ε.Ε.Σ.), για τη λήψη της Ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής.
Η Πανεπιστημιακή του καριέρα άρχισε κατά το 1974, όταν διορίσθηκε Πανεπιστημιακός Βοηθός, στην Κλινική της Χειρουργικής Παίδων και της Ορθοπαιδικής του Α.Π.Θ. Στην συνέχεια, κατέλαβε την θέση του Πανεπιστημιακού Επιμελητή της Κλινικής επί θητεία, κατά το 1976 και μονιμοποιήθηκε κατά το 1980, με βάση το Νόμο 815. Σαν μόνιμος Πανεπιστημιακός Επιμελητής της Κλινικής, υπηρέτησε έως το 1982.
Οι μεταπτυχιακοί του τίτλοι και Πανεπιστημιακοί, ήταν οι ακόλουθοι :
Αναγορεύθηκε Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., κατά το 1975. Ενώ, υπήρξε κάτοχος τριών ιατρικών ειδικοτήτων, όπως της Γενικής Χειρουργικής το 1973, της Χειρουργικής των Παίδων το 1975 και της Ορθοπαιδικής, το 1980.
Κατά το 1982, με βάση τον νέο Νόμο Πλαίσιο (1268), περί Ανωτάτης Παιδείας και τα επιστημονικά του προσόντα, κατέλαβε τη θέση του Λέκτορα της Χειρουργικής των Παίδων του Α.Π.Θ. Ενώ, κατά το 1984, μετά από κρίση, εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής της Χειρουργικής των Παίδων του Α.Π.Θ., κατά το έτος 1996, εξελέγη μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Α.Π.Θ. και κατά το 2006 εξελέγη στην βαθμίδα του Καθηγητή.
Η επιστημονική του καριέρα στο Πανεπιστήμιο ολοκληρώθηκε, με την αποχώρησή του από την ενεργό υπηρεσία, λόγω ορίου ηλικίας, κατά το 2011.
Ο καθηγητής Α. Γ. Ζαβιτσανάκης, για χρονικό διάστημα, περισσότερο από τέσσαρις δεκαετίες, προσέφερε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο, άσκησε πληθώρα φοιτητών και ειδικευμένων ιατρών και εδίδαξε το μάθημα της Χειρουργικής των Παίδων. Επίσης, κατά το ίδιο διάστημα, εκπόνησε, παρουσίασε σε Συνέδρια και δημοσίευσε μεγάλο αριθμό επιστημονικών εργασιών και επιστημονικών συγγραμμάτων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Ο καθηγητής Αθανάσιος Γ. Ζαβιτσανάκης υπηρέτησε σε διάφορα Νοσοκομεία, όπως στο Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς» (πρώην «Κεντρικό»), από το 1974 – 1993, στην ενιαία Κλινική Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ. Στη συνέχεια, η Κλινική αυτή, διαχωρίσθηκε σε Α΄ και Β΄ Κλινικές Χειρουργικής Παίδων, όπου η Α΄ Κλινική είχε έδρα το Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», ενώ η Β΄ Κλινική είχε την έδρα της, στο Νοσοκομείο «΄Αγιος Παύλος», όπου υπηρέτησε για μια δεκαετία (1993 – 2003), προσφέροντας μόνο εκπαιδευτικό έργο, στους φοιτητές του Ι΄ εξαμήνου. Στη συνέχεια, εργάσθηκε από το 2004 – 2005, στο Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», όπου εγκαταστάθηκε η Β΄ Κλινική Χειρουργικής Παίδων Α.Π.Θ. Κατά το 2005, εξελέγη Διευθυντής, της Α΄ Κλινικής Χειρουργικής Παίδων του Α.Π.Θ., του Γ.Ν.Θ. «Γ. Γεννηματάς», την οποία διηύθυνε, μέχρι το 2011.
Ο καθηγητής Αθανάσιος Γ. Ζαβιτσανάκης εκπροσώπησε την Εταιρεία μας, σαν μέλος της, επί σειρά ετών, στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια Ομοσπονδία Εταιρειών Χειρουργικής Παίδων. Επίσης επανειλημμένα, υπήρξε εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π., ενώ εξελέγη Πρόεδρός της, για δύο περιόδους, από το 1997 – 2000. Επί της προεδρίας του διοργανώθηκαν δύο Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια Χειρουργικής Παίδων, ενώ διοργάνωσε πολλά Εαρινά Συμπόσια και συμμετείχε, με παρουσίαση εργασιών, σε μεγάλο αριθμό Συνεδρίων της ειδικότητάς μας, ενώ υπήρξε από τους ιδρυτές της Ε.Ε.Χ.Π., κατά το 1975.
Τέλος, από την θέση του συμπατριώτη, του παλιού παιδικού φίλου και γείτονα, του συμφοιτητή, αλλά και του, για δεκαετίες ολόκληρες, συναδέλφου στο Πανεπιστήμιο, θέλω να εκφράσω την μεγάλη μου λύπη, για την απώλειά του.
Καλό ταξίδι, Θανάση.

Τάσος Σ. Πετρόπουλος