Μαγνητοφωνημένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 Φεβρουαρίου 2013

Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σε περίληψη, όπως καταχωρήθηκε στα πρακτικά, με ευθύνη του Προεδρείου:

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Σήμερα 20 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 16:00 στο Αμφιθέατρο της εταιρείας Coronis Α.Ε. στο Χαλάνδρι, συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Παίδων. Η παρούσα είναι η δεύτερη, λόγω μη απαρτίας της πρώτης, που είχε συγκληθεί την 15 Φεβρουαρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του ΓΝΠΑ «Παν. & Αγλαΐας Κυριακού».

Προεδρεύοντος του Προέδρου της Ε.Ε.Χ.Π. κ. Αλ. Πασσαλίδη και του Γραμματέως κ. Κ. Βελαώρα εκτελούντος χρέη πρακτικογράφου, έγινε καταμέτρηση των παρόντων τακτικών μελών που είχαν δικαίωμα συμμετοχής. Επισυνάπτεται ο ονομαστικός κατάλογος των τακτικών μελών (19 τον αριθμό) και των ομοτίμων (2) που συμμετείχαν. Δύο τακτικά μέλη, η κ. Α. Λιβάνη και ο κ. Μ. Βερβερίδης προσήλθαν μετά την αρχική καταμέτρηση. Σύμφωνα με το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση κηρύχθηκε εν απαρτία.

Προ ημερησίας διατάξεως ετέθη διαδικαστικό θέμα από το τακτικό μέλος κ. Χ. Σαλάκο και κατετέθη σχετική επιστολή προς το Δ.Σ. της Ε.Ε.Χ.Π., η οποία επισυνάπτεται. Δια της επιστολής και προφορικώς ο κ. Σαλάκος έθεσε θέμα α) αναρμοδιότητος της Γεν. Συνέλευσης να συζητήσει το θέμα της Ημερησίας Διάταξης, β) ακύρωσης της απόφασης του Δ.Σ. για προκήρυξη Γεν. Συνέλευσης, αν προήδρευε αυτού ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Π., ως έχων «έννομο συμφέρον», γ) εξαίρεσης του Προέδρου της Ε.Ε.Χ.Π. από την προεδρία της Γεν. Συνέλευσης για τον ίδιο λόγο. Ο κ. Σαλάκος ζήτησε επίσης να του αποσταλούν τα πρακτικά του Δ.Σ. της απόφασης σύγκλησης Γεν. Συνέλευσης, καθώς και το καταστατικό της Ε.Ε.Χ.Π. για λόγους που αναφέρονται στην επιστολή.

Επί του θέματος έλαβαν τον λόγο:

 1. Ο κ. Γ. Χρηστόπουλος-Γερουλάνος (ομότιμο μέλος): Η άποψή του είναι ότι η Ε.Ε.Χ.Π. έχει υποχρέωση να συζητά θέματα που αφορούν την ειδικότητα και το σημερινό θέμα είναι τέτοιο. Η Πολιτεία δεν έχει ζητήσει την γνώμη των Επιστημονικών Εταιρειών για παρόμοια θέματα μέχρι σήμερα, αλλά είναι υποχρέωση των Εταιρειών –και της Ε.Ε.Χ.Π.- να διατυπώνουν γνώμη. Το Δ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
 2. Ο κ. Κων/νος Κουλόπουλος: Η Γεν. Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Πρότεινε χωριστή ψηφοφορία για κάθε θέμα που έθεσε ο κ. Σαλάκος (ψηφοφορία για κάθε σημείο και όχι συνολικά). Εξέφρασε ικανοποίηση γιατί η Εταιρεία φαίνεται για πρώτη φορά να συζητά προβλήματα των περιφερικών παιδοχειρουργικών μονάδων, όπως η Νίκαια και το Τζάνειο, και πρότεινε να συγκληθεί Γεν. Συνέλευση αποκλειστικά για αυτό το ζήτημα.
 3. Ο κ. Ν. Γαβαλάκης: Εξέφρασε δυσαρέσκεια για το κλίμα αντιπαράθεσης, όπως το αντιλαμβάνεται, μεταξύ των μελών και κατά την άποψή του το θέμα τίθεται όχι για να βοηθήσει μια κλινική που ζητά μετεγκατάσταση σε Νοσοκομείο Παίδων αλλά για να την εμποδίσει. Προτείνει να μη γίνει η Γεν. Συνέλευση με το συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης και αν γίνει, να μη προεδρεύσει ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ.Π.
 4. Ο κ. Σπ. Αντύπας: Η Εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια δεν ελάμβανε θέση για εξελίξεις στην ειδικότητα και δημιουργία κλινικών ή άλλα σχετικά θέματα, κακώς κατά την εκφρασμένη προσωπική του γνώμη και υπενθύμισε στον κ. Γαβαλάκη ότι σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν ήταν αυτός ο ίδιος (ο κ. Γαβαλάκης) που ζητούσε αγωνιωδώς την παρέμβαση της Εταιρείας. Σχετικά με το κλίμα αντιπαράθεσης που φαίνεται να στενοχωρεί τον κ. Γαβαλάκη δήλωσε ότι μόλις επέστρεψε από τον ανακριτή όπου απολογήθηκε, και αυτός αλλά και άλλοι συνάδελφοι, για μήνυση που υπέβαλε εναντίον του ο κ. Σαλάκος και όπως φαίνεται σε λίγο θα έχουν οι περισσότεροι «έννομο συμφέρον». Εδήλωσε ότι ζήτησε τη σύγκληση Γεν. Συνέλευσης και μάλιστα επειγόντως, γιατί την προηγούμενη Πέμπτη, 14.02.2013, επρόκειτο το θέμα να συζητηθεί στο Δ.Σ. του ΓΝΠΑ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ». Η γνώμη του είναι ότι πρέπει να γίνει η Γεν. Συνέλευση με το συγκεκριμένο θέμα ημερησίας διάταξης και να προεδρεύσει ο κ. Αλ. Πασσαλίδης, όπως επιβάλλεται από το καταστατικό.
 5. Ο κ. Γ. Περγάμαλης: Η Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική είναι το μέλλον της Παιδοχειρουργικής στην Ελλάδα και η Εταιρεία θα έπρεπε να βλέπει τις προσπάθειές της μόνο θετικά και όχι με εμπάθεια και αντιδραστικά, όπως υποψιάζεται ο ίδιος ότι συμβαίνει. Εξέφρασε την άποψη ότι για τέτοια σοβαρά θέματα θα έπρεπε να έχουν ειδοποιηθεί όλα τα μέλη και αναρωτήθηκε κατά πόσο αυτό είναι επιλήψιμο καταστατικά.

Στο σημείο αυτό επενέβη ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης κ. Αλ. Πασσαλίδης σημειώνοντας ότι όλα τα μέλη ειδοποιήθηκαν με επιστολές και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εγκαίρως, αλλά λόγω υπαιτιότητος των ιδίων η Εταιρεία δεν διαθέτει ακριβή στοιχεία επικοινωνίας με όλα τα μέλη της. Το αποτέλεσμα είναι πολλά μέλη να μη λαμβάνουν την αποσταλείσα ειδοποίηση και να επιβαρύνεται αναιτίως η Εταιρεία με ταχυδρομικά έξοδα. Προς επιβεβαίωση αυτών ο κ. Γ. Χρηστόπουλος-Γερουλάνος, μέλος πολλών Δ.Σ. και 2 φορές Πρόεδρος της Εταιρείας, εξέφρασε μομφή κατά των μελών, που αδιαφορούν και αγνοούν τις προσκλήσεις όλων των Δ.Σ., τα οποία κατέβαλαν προσπάθειες για ενημέρωση του καταλόγου μελών με όλους τους δυνατούς τρόπους χωρίς επιτυχία.

Εν συνεχεία αναγνώσθηκαν τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και μετά από συζήτηση η διαδικαστική πρόταση περιορίσθηκε μόνο στην αρμοδιότητα ή όχι της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης να συζητήσει το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με το οποίο συγκλήθηκε.

Εψήφισαν 19 τακτικά μέλη.

Πρόταση: Να γίνει η Γ.Σ. 15

Πρόταση: Να μη γίνει η Γ.Σ. 4

Κατόπιν αυτού αρχίζει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με παρόντα 21 τακτικά μέλη και 2 ομότιμα και προτάσσεται διαδικαστικά η πρόταση μομφής του τακτικού μέλους κ. Μ. Σούτη κατά του κ. Χ. Σαλάκου με το ερώτημα της οριστικής διαγραφής του τελευταίου από τα Μητρώα της Εταιρείας, επειδή κατέθεσε μήνυση εναντίον του κ. Σούτη για παράβαση καθήκοντος. Μετά από συζήτηση και με σύμφωνη γνώμη του κ. Σούτη αποφασίσθηκε να συζητηθεί η πρόταση μομφής στο τέλος της Γεν. Συνέλευσης.

Ο κ. Σαλάκος ζήτησε και έλαβε το λόγο για να ενημερώσει εκτενώς το σώμα σχετικά με το ιστορικό ίδρυσης και εγκατάστασης της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ανέφερε λεπτομερώς τα προβλήματα χώρων και στελέχωσης της Κλινικής με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τις δικές του ενέργειες για την επίλυσή τους. Κατέληξε ότι επειδή δεν φαίνεται προς το παρόν δυνατή η δραστηριοποίηση της Κλινικής στο «ΑΤΤΙΚΟΝ», έγινε αίτηση μετεγκατάστασής της σε ένα από τα Νοσοκομεία Παίδων, όπου κατά τη γνώμη του είναι ο φυσικός της χώρος. Πρόσθεσε ότι το αίτημα έχει γίνει κατ’ αρχήν δεκτό από τη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και η κατ΄αρχήν αποδοχή του από τα Νοσοκομεία Παίδων θα επιτρέψει την έναρξη της διαδικασίας μετεγκατάστασης.

Κατάλογος Πρώτων Ομιλητών.

 1. Κ. Κουλόπουλος: Η Πανεπιστημιακή Κλινική είναι το μέσον προβολής της ειδικότητος γενικώς και μέσα στο ΕΚΠΑ ειδικότερα. Έλλειψη χώρων και υποδομών υπάρχει και στα άλλα νοσοκομεία και στα περισσότερα είναι εντονότερη. Προτείνεται να μη φύγει η Πανεπιστημιακή Κλινική από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γιατί πιστεύει ότι εκεί είναι ο φυσικός της χώρος. Η Ε.Ε.Χ.Π. πρέπει να παρέμβει προς πάσα κατεύθυνση (Δ.Σ. Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», Υπουργεία, ΥΠΕ κλπ.) με όποιο μέσο κρίνεται πρόσφορο και στόχο τη στελέχωση, ενδυνάμωση και ενεργοποίηση της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής για το καλό της ειδικότητος. Απαραίτητη και η διασύνδεση με τις Χειρουργικές Κλινικές του Πανεπιστημίου.
 2. Σπ. Αντύπας: Κατέθεσε γραπτό κείμενο με την άποψή του, το οποίο ανέγνωσε και το οποίο επισυνάπτεται. Τα βασικά σημεία της πρότασης είναι:
  1. Η εκτίμησή μου προς το πρόσωπο του κ. Σαλάκου είναι δεδομένη και γνωστή σε όλους σας.
  2. Η Ε.Ε.Χ.Π. σε όλη τη μακρόχρονη πορεία της ήταν πάντα υπέρ της δημιουργίας και ανάπτυξης παιδοχειρουργικών Κλινικών σε όλη την επικράτεια. Τα μέλη της Εταιρείας στελέχωσαν με επιτυχία τις Κλινικές Ε.Σ.Υ., πολλές Πανεπιστημιακές Κλινικές αλλά και Κλινικές ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Η προκήρυξη των θέσεων στην Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και όνειρα από όλους μας, γιατί περιμέναμε ότι θα διδάσκονταν το μάθημα της Παιδοχειρουργικής στο ΕΚΠΑ και επιπλέον θα αντιμετωπίζονταν τα περιστατικά από τις Δυτικές περιοχές της Αττικής, όπου υπάρχουν οι περισσότερες πολύτεκνες λαϊκές οικογένειες, με αποτέλεσμα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στα παιδιά και την αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων Παίδων, που αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα χωροταξικά και υποστελέχωσης των Κλινικών τους. Η άνετη και γρήγορη πρόσβαση με τους νέους οδικούς άξονες στο υπερσύγχρονο νεόδμητο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα, που συνηγορεί για τη κάλυψη περιστατικών προερχόμενων από τη Νότια και Δυτική Ελλάδα.
  3. Τα Νοσοκομεία Παίδων τα τελευταία 50 χρόνια έχουν να επιδείξουν αξιοσημείωτο κλινικοερευνητικό και διδακτικό έργο αντιμετωπίζοντας χειρουργικά χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο, δημοσιεύοντας σημαντικές και πρωτοποριακές επιστημονικές εργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό και προπάντων έχοντας εκπαιδεύσει την πλειονότητα των Ελλήνων Παιδοχειρουργών, που κατέχουν σήμερα επάξια Καθηγητικές θέσεις όλων των βαθμίδων, είναι διακεκριμένοι στο Ε.Σ.Υ. ή ασκούν με επιτυχία το ελεύθερο επάγγελμα.
  4. Σήμερα λόγω της συγκυρίας αντιμετωπίζονται παντού προβλήματα χωροταξικά και μείωσης χειρουργικών τραπεζών και κλινών λόγω μη διορισμού αναισθησιολόγων και νοσηλευτών. Για το λόγο αυτό η μετεγκατάσταση που συζητούμε θα δημιουργήσει ρήγματα στα Παιδοχειρουργικά Τμήματα των δύο Νοσοκομείων Παίδων, που λειτουργούν σήμερα με υποδειγματικό τρόπο παρά τις υπάρχουσες ελλείψεις. Θα δημιουργήσει επίσης προβλήματα λειτουργίας στις Κλινικές του Ε.Σ.Υ., επειδή αλλού αποδίδουν λόγο οι Πανεπιστημιακοί γιατροί και αλλού οι γιατροί του Ε.Σ.Υ. Θα στερήσει επίσης από τον παιδικό πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» την πρόσβαση σε υπερσύγχρονο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, που διαθέτει Πανεπιστημιακή Παιδιατρική, Μαιευτική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, οι οποίες από μόνες τους έχουν την ανάγκη ύπαρξης Παιδοχειρουργικής Κλινικής. Εξ άλλου ο σκοπός ίδρυσης της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής ήταν η κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου και όχι η μετεγκατάστασή της σε Νοσοκομεία που διαθέτουν ήδη Παιδοχειρουργικές Κλινικές, που λειτουργούν υποδειγματικά επί σειρά ετών. Τέλος θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον απαξιωτικός ο ισχυρισμός της αναβάθμισης, που αναφέρεται στην αίτηση μετεγκατάστασης, για τις Κλινικές που προσέφεραν τόσα πολλά για τόσα χρόνια στην Ελληνική Παιδοχειρουργική.
  5. Θεωρώ αναγκαία την παραμονή της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο φυσικό της χώρο, όπου δηλαδή κρίθηκε απαραίτητη η λειτουργία της όταν αποφασίσθηκε η ίδρυσή της. Εκεί μπορούμε όλοι να βοηθήσουμε για να γίνει ενεργή και να επιτύχει στο έργο της.

Στο σημείο αυτό ο κ. Σαλάκος ζήτησε να διευκρινισθεί ο συγγραφέας του κειμένου, το οποίο όπως είπε είχε λάβει με προώθηση το πρωί της ίδιας μέρας μαζί με άλλα, που περιέχονταν όλα σε e-mail του Προέδρου της Ε.Ε.Χ.Π. με επικεφαλίδα «Σκέψεις για τη μετεγκατάσταση Πανεπιστημιακής Κλινικής» χωρίς υπογραφές συντακτών και είχαν αποσταλεί επιλεκτικά σε μέλη της Εταιρείας. Ο κ. Σπ. Αντύπας δήλωσε κατηγορηματικά ότι το κείμενο συντάχθηκε από τον ίδιο και απηχεί προσωπική γνώμη, που μοιράζονται και άλλοι συνάδελφοι. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης παρενέβη διευκρινιστικά και δήλωσε ότι είχε λάβει πολλά e-mail πριν από τη Γεν. Συνέλευση με γνώμες διαφόρων μελών για το θέμα. Τα κείμενα αυτά χωρίς υπογραφές συγγραφέων συγκεντρώθηκαν και απεστάλησαν από τον ίδιο σε όλα τα μέλη, των οποίων τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις διέθετε στο προσωπικό του αρχείο, με σκοπό να γνωρίζουν όλοι τι πρόκειται να συζητηθεί και να αποκρυσταλλώσουν προσωπική άποψη. Δήλωσε ότι δεν βλέπει τίποτε περίεργο σε αυτό και το θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό και επιβεβλημένο. Λυπάται που στον προσωπικό του υπολογιστή δεν διέθετε το e-mail και άλλων μελών που θα ενδιαφέρονταν να λάβουν το συγκεκριμένο e-mail, αλλά αυτή η παράλειψη θα αποκατασταθεί στο μέλλον.

 1. Δ. Καγιάς: Από δεκαετίες όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. είμαστε υπέρ της δημιουργίας μιας Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής με καλή λειτουργία, κατάλληλα στελεχωμένης και κατάλληλα εγκατεστημένης στο χώρο που πρέπει. Για τη μετεγκατάσταση δεν συμφωνώ. Είναι φανερό ότι πιο πολλά προβλήματα θα δημιουργήσει μια τέτοια ενέργεια. Όμως υποστηρίζω την ήδη διατυπωμένη άποψη να βοηθηθεί η Πανεπιστημιακή Κλινική να αναπτυχθεί στο φυσικό της χώρο με παρεμβάσεις της Εταιρείας. Πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και όχι δημιουργώντας και άλλα προβλήματα με τη μετεγκατάστασή της. Η έλλειψη χώρων, η έλλειψη αναισθησιολόγων και όλα τα άλλα προβλήματα υπήρξαν και αντιμετωπίσθηκαν και αλλού με επιτυχία, όπως στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Κρήτης κλπ. Πρέπει να αντιμετωπισθούν και στην Αθήνα και θα υπάρξει πλήρης συμπαράσταση από όλους μας.
 2. Α. Γεωργιάδης: Αν αφήσουμε στην άκρη προβλήματα διαπροσωπικών σχέσεων, θα επικεντρώσω στο τι κερδίζουμε ή χάνουμε με τη μετεγκατάσταση που συζητάμε. Όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε τι συμβαίνει στο «ΑΤΤΙΚΟΝ», το συζητούσαμε ανεπίσημα αλλά και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι δεν ζήτησαν ποτέ τη βοήθεια των υπολοίπων μελών της Εταιρείας. Η εντύπωσή μου είναι ότι συρρικνώνουμε την ειδικότητα με προσπάθεια μετεγκατάστασης εν μέσω κρίσης. Θα συρρικνωθούν κάποιες από τις Κλινικές του Ε.Σ.Υ., κάποιοι γιατροί τους θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική και δεν θα γίνει τίποτε περισσότερο. Αυτό θέλουμε;
 3. Γ. Περγάμαλης: Θλίβομαι γιατί σε μια Γεν. Συνέλευση που συζητά τόσο σοβαρό θέμα υπάρχουν προσωπικές διαμάχες. Ο ρόλος μιας Πανεπιστημιακής Κλινικής είναι κατ’ αρχήν να ρυθμίσει την έρευνα, να φτιάξει την εκπαίδευση, να θέσει τις ενδείξεις για την εφαρμογή της κλινικής πράξης. Πρέπει λοιπόν όλη η Παιδοχειρουργική κοινότητα να διευκολύνει την Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική να εγκατασταθεί εκεί όπου θα λειτουργήσει καλύτερα. Η μείωση του αριθμού των Παιδοχειρουργών στη χώρα, που είναι πενταπλάσιος από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο, θα επιτρέψει την καλύτερη εκπαίδευση των Παιδοχειρουργών. Η Αθήνα είναι η μόνη μεγάλη πόλη που δεν διαθέτει Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική, όταν υπάρχουν τέτοιες σε περιφερικά Πανεπιστήμια. Τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» δεν μπορούν να συγκριθούν από πλευράς σοβαρότητας με αυτά των Νοσοκομείων Παίδων. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι οι χειρουργικές Πανεπιστημιακές ειδικότητες θα επιτρέψουν στην Παιδοχειρουργική Κλινική να ξεχωρίσει από τη Γενική Χειρουργική μέσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Γι αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι την εγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο φυσικό της χώρο, αλλιώς θα καταδικαστεί πάλι η Παιδοχειρουργική σε αφάνεια για πολλά χρόνια στο μέλλον, όπως έγινε στο παρελθόν.
 4. Γ. Καπουλέας: Αναδρομή στην ιστορία της προκήρυξης θέσεων Παιδοχειρουργικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική Πατρών, απ’ όπου συμπεραίνεται η δυσκολία ανάπτυξης Παιδοχειρουργικής Κλινικής μέσα σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, γεγονός όμως γνωστό σε όλους μας εκ των προτέρων. Η ύπαρξη Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής σε Νοσοκομείο Παίδων επιθυμητή, αλλά η ίδρυση και η στελέχωσή της πρέπει να γίνει με έντιμο τρόπο, με διαφάνεια, με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με «πλευροκοπήσεις», διαγκωνισμούς και χρήση «καραμπόλας» ή «σπόντας».
  Ο. Αχιλλέως: Προσωπική εμπειρία από την ιστορία της προκήρυξης θέσεων της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νοσοκομείο. Όλοι όσοι πήγαν εκεί ήξεραν τις δυσκολίες και δεν έχουν το άλλοθι άγνοιας των συνθηκών. Ήταν δική τους ευθύνη να δημιουργήσουν εκεί Τμήμα που να λειτουργεί και αυτή ήταν η πρόκληση που θα είχαν να αντιμετωπίσουν και το ήξεραν. Στην ευρύτερη περιοχή του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο η σημαντικότερη Παιδοχειρουργική Κλινική της Ελλάδος, αλλά ολόκληρο Νοσοκομείο Παίδων. Κακώς υπάρχουν δύο Νοσοκομεία Παίδων, το ένα δίπλα στο άλλο, μόνο λόγοι εξυπηρέτησης πελατειακών συμφερόντων μπορεί να επιβάλλουν το γεγονός αυτό, όταν υπάρχουν 5.000.000 πληθυσμού διασκορπισμένα στο Λεκανοπέδιο και παραπέρα, από την Κόρινθο μέχρι τη Θήβα και τη Χαλκίδα. Η Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική είναι απαραίτητο να παραμείνει εκεί. Κατά τα λοιπά συμφωνεί με την πρόταση του κ. Γεωργιάδη και του κ. Καπουλέα και θεωρεί ότι η Ε.Ε.Χ.Π. πρέπει να θέσει το θέμα της λειτουργίας της Κλινικής αυτής όχι μόνο στο Πανεπιστήμιο αλλά και σε ανώτατο πολιτειακό επίπεδο, αφού τελικά από την πολιτική βούληση εξαρτάται η περαιτέρω εξέλιξη.
 5. Γ. Χρηστόπουλος-Γερουλάνος: Η όλη μεθόδευση, που δεν είναι γνωστό από πού καθοδηγείται, είναι φανερό ότι αποβλέπει στο να αποφύγει την ενδοπανεπιστημιακή διένεξη μεταξύ Παιδιατρικής και Παιδοχειρουργικής Κλινικής. Είναι προς τιμήν του κ. Σαλάκου που είπε ότι θέλει να μείνει, αν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, και αυτό αποτελεί μια τρομακτική πρόκληση για τον ίδιο. Αν οργανωθεί και δραστηριοποιηθεί μια Πανεπιστημιακή Κλινική εκεί όπου ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσει πρότυπο και θα υπερκεράσει σύντομα τις υπόλοιπες μη Πανεπιστημιακές Κλινικές. Παράδειγμα τέτοιας ανάπτυξης η αντίστοιχη Πανεπιστημιακή Κλινική του Αμβούργου και ο Διευθυντής της, Καθηγητής τώρα, ο οποίος τη δεκαετία του ’80 διορίσθηκε νέος Επιμελητής τότε σε Γενική Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου. Εξαρτάται λοιπόν από το πώς θα χειρισθεί κανείς το θέμα και όχι από το αν θα μεταφερθεί εδώ ή εκεί.
 6. Χ. Σαλάκος: Αναφορά στις δυσκολίες εξασφάλισης χειρουργικής τράπεζας τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στο «ΑΤΤΙΚΟΝ» Νοσοκομείο. Υπενθυμίζεται ότι από τις 4 Παιδοχειρουργικές Κλινικές των Νοσοκομείων Παίδων οι 3 διευθύνονται από συναδέλφους στους οποίους έχει ανατεθεί η Διεύθυνση από το Δ.Σ. Προφανώς αν ζητάμε να υπάρξουν διαφανείς διαδικασίες εκλογής στελεχών, αυτό πρέπει να γίνει σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις Κλινικές, Πανεπιστημιακές ή μη. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες οι Πανεπιστημιακές Παιδοχειρουργικές Κλινικές είναι τοποθετημένες σε Νοσοκομεία Παίδων. Η ίδρυση της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» ήταν η ευκαιρία να αποκτήσει και η πρωτεύουσα της Ελλάδας Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική. Ο χώρος όμως της Κλινικής αυτής δεν είναι ένα νοσοκομείο ενηλίκων, αλλά ένα νοσοκομείο παίδων. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έγινε εφικτό να λειτουργήσει εκεί που βρίσκεται και από δω και πέρα αυτό θα είναι ακόμη δυσκολότερο. Οι θέσεις που προβλέπονται στην Κλινική είναι 2 θέσεις ΔΕΠ και 5 θέσεις Ε.Σ.Υ. που μπορούν να προκηρυχθούν ή να πληρωθούν με κάποιο τρόπο. Ακράδαντη προσωπική πεποίθηση είναι ότι ο χώρος μιας Πανεπιστημιακής Κλινικής είναι σε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο για να χειρίζεται τριτοβάθμια περιστατικά και αυτός είναι ο ρόλος της. Έτσι μπορεί να κάνει ερευνητικό, διδακτικό και κλινικό έργο για να προσφέρει στο Πανεπιστήμιο, στους φοιτητές, στους νέους γιατρούς, στους νέους παιδοχειρουργούς. Επομένως είναι αυτονόητο, αφού πρόκειται για τη μοναδική Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική, να είναι σε ένα νοσοκομείο παίδων.

Κατάλογος δευτερομιλητών:

 1. Ν. Γαβαλάκης: Δεν πείσθηκε ότι η συζήτηση γίνεται χωρίς προσωπική αντιπαράθεση για το καλό της Παιδοχειρουργικής και θεωρεί ότι η αντίδραση στο αίτημα μετεγκατάστασης είναι επιλεκτική. Το συμφέρον της ειδικότητος και των νέων παιδοχειρουργών επιτάσσει να μεταφερθεί η Πανεπιστημιακή Κλινική στο φυσικό της χώρο, που είναι ένα νοσοκομείο παίδων και προτείνει και ψηφίζει αυτό.
 2. Δ. Καγιάς: Υπάρχουν Παιδοχειρουργικές Κλινικές που λειτουργούν επιτυχώς σε Γενικά Νοσοκομεία, όπως στο «Έλενα Βενιζέλου», στη Νίκαια και αλλού. Ο φυσικός χώρος της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής είναι το Πανεπιστήμιο. Να παραμείνει εκεί που βρίσκεται και να τη βοηθήσει με όποιο τρόπο κριθεί σκόπιμος και σε όλα τα επίπεδα η Εταιρεία.
 3. Γ. Περγάμαλης: Η Πανεπιστημιακή Κλινική δεν μπορεί να λειτουργήσει εκεί που βρίσκεται. Οι λίγοι συνάδελφοι που βρισκόμαστε εδώ δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το μέλλον της ειδικότητος. Να μεταφερθεί η Κλινική στο φυσικό της χώρο.

Στο σημείο αυτό ρωτήθηκε από τον κ. Ν. Μπαλτογιάννη ο αριθμός των προβλεπόμενων θέσεων της Κλινικής, γιατί δεν αναγράφεται κάτι σχετικό στο ΦΕΚ ίδρυσης και εγκατάστασης της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Ο κ. Σαλάκος διευκρίνισε ότι στον Οργανισμό του Νοσοκομείου προβλέπονται για την Κλινική 2 θέσεις ΔΕΠ και 5 θέσεις Ε.Σ.Υ.

 1. Σπ. Αντύπας: Απαράδεκτο το επιχείρημα της αναβάθμισης των Κλινικών του Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων Παίδων με τη μετεγκατάσταση της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής σε ένα από αυτά, δεδομένου ότι όσοι υποστηρίζουν κάτι τέτοιο έχουν προέλθει από τις Κλινικές αυτές και τα διδακτορικά τους και η όλη ανάπτυξή τους έγινε μέσα από αυτές. Όσον αφορά τους Διευθυντές των Κλινικών του Ε.Σ.Υ. υπάρχει και γι αυτούς το ίδιο πρόβλημα της αναστολής των κρίσεων, που δεν επιτρέπει δημιουργία και προκήρυξη θέσεων Συντονιστών Διευθυντών. Προτείνεται η παραμονή της Κλινικής στη θέση της και η χορήγηση κάθε δυνατής βοήθειας από όλους.
 2. Ο. Αχιλλέως: Η ευθύνη της μη προκήρυξης των θέσεων των Συντονιστών Διευθυντών στις Κλινικές Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων Παίδων ανήκει στη Διοίκηση, που δεν το έπραξε παρότι ζητήθηκε επανειλημμένα από τους συναδέλφους. Δεν πρέπει να υποτιμάται και το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο των Κλινικών Ε.Σ.Υ. και αν δεν αφορά καθημερινή διδασκαλία φοιτητών, όπως θα έπρεπε, η ευθύνη γι’ αυτό ανήκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 3. Χ. Σαλάκος: Δεν υπάρχει πρόθεση να υποβαθμιστεί το έργο των Κλινικών Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων Παίδων, όταν μάλιστα όλοι σχεδόν προερχόμαστε απ’ αυτές. Αναφορά σε πολυετή θητεία σε νοσοκομεία της Γαλλίας. Στα πλαίσια μιας πολύ καλής συνεργασίας, χωρίς να υπάρχουν γιατροί 2 ταχυτήτων, θα αναβαθμιστεί όλο το νοσοκομείο από κάποιο συμπληρωματικό ερευνητικό ή διδακτικό έργο. Άλλωστε υπάρχει ανάγκη βοήθειας και η προσθήκη γιατρών που έχουν διάθεση να εργασθούν ως όμοιοι με τους υπόλοιπους θα βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία. Η μεταφορά της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στα Νοσοκομεία Παίδων θα της επιτρέψει να λειτουργεί σε τριτοβάθμιο επίπεδο και όχι να αναλώνεται με πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο κλινικό έργο στην υποστήριξη μιας Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής, που λειτουργεί με πληρότητα 50% και παρ’ όλα αυτά αρνείται την παραχώρηση κάποιων κλινών.

Έγινε διακοπή της συζήτησης με παρέμβαση του Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης, όταν επιχειρήθηκε να τεθεί θέμα «παρασκηνίου» αναφορικά με την τοποθέτηση Προσωρινών Επιστημονικών Προϊσταμένων στις 3 Κλινικές του Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων Παίδων μετά τη συνταξιοδότηση των Συντονιστών Διευθυντών τους. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι σε θέση να γνωρίζει πολλά για το «παρασκήνιο» αυτό, αλλά το μοναδικό θέμα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι άλλο (όπως περιγράφεται με την πρόσκληση) και επομένως δεν μπορεί να επιτρέψει συζήτηση με διαφορετικό αντικείμενο.

 1. Κ. Κουλόπουλος: Δεν πρέπει να αναλωθούμε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. Προτείνει συμβιβαστική πρόταση με περίοδο έντονης ειλικρινούς προσπάθειας από όλους σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους για ενίσχυση και ενδυνάμωση της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής με στόχο τη πλήρη λειτουργία της εκεί όπου ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε. Αν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι προσπάθειες αυτές δεν καρποφορήσουν, τότε η Εταιρεία θα κληθεί να επανεξετάσει το ζήτημα.
 2. Γ. Περγάμαλης: Ο αριθμός των συναδέλφων που μετέχουν στη συζήτηση είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των Παιδοχειρουργών, τους οποίους άμεσα ενδιαφέρει το συζητούμενο “καυτό” θέμα. Προτείνει να ληφθεί η γνώμη των 160 και πλέον Παιδοχειρουργών όλης της Ελλάδος.

Εψήφισαν: 21 τακτικά μέλη

Προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία:

 • Η Ε.Ε.Χ.Π. έχει τη γνώμη ότι η Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική πρέπει να παραμείνει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου έχει ιδρυθεί και εγκατασταθεί και να μη μεταφερθεί σε ένα από τα Νοσοκομεία Παίδων. Παράλληλα ολόκληρη η Παιδοχειρουργική κοινότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει ότι κριθεί σκόπιμο και ότι της ζητηθεί από τα στελέχη της Κλινικής με σκοπό να υπερνικηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην οργάνωση και τη λειτουργία της.
  • Ψηφίσθηκε από: 7
  • Δεδομένου ότι οι προσπάθειες οργάνωσης και λειτουργίας της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» δεν καρποφόρησαν τα τελευταία χρόνια, η γνώμη της Ε.Ε.Χ.Π. είναι ότι πρέπει να υποστηριχθεί κατ’ αρχήν η αίτηση μετεγκατάστασής της σε ένα από τα δύο Νοσοκομεία Παίδων.
   • Ψηφίσθηκε από: 5
   • Η παραμονή της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» είναι επιβεβλημμένη, αλλά η Εταιρεία σε αγαστή συνεργασία με τα στελέχη της Κλινικής πρέπει να κάνει ότι είναι δυνατόν για να υποστηριχθεί η Κλινική και να λειτουργήσει εκεί που βρίσκεται. Αν μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος και παρά τις προσπάθειες, διαπιστωθεί αποτυχία, τότε η Εταιρεία σε νέα Γεν. Συνέλευση θα αποφασίσει για τις περαιτέρω ενέργειες.
    • Ψηφίσθηκε από: 5
    • Επειδή η απόφαση για το θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της Παιδοχειρουργικής στην Ελλάδα, να ζητηθεί από όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ.Π. (περίπου 160 ;;;) να εκφράσουν τη γνώμη τους ψηφίζοντας με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Παρέμβαση Προέδρου της Γεν. Συνέλευσης: Η πρόταση αντιβαίνει στο Καταστατικό της Εταιρείας, που δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία. Ο Πρόεδρος υποχρεούται αφ’ενός να τηρεί το Καταστατικό, αφ’ετέρου να αποφασίζει σύμφωνα με τη γνώμη της Γεν. Συνέλευσης που είναι το κυρίαρχο σώμα. Παραίνεση να αποσυρθεί η πρόταση λόγω κινδύνου να προσβληθεί ως αντικαταστατική σε περίπτωση υπερψήφισης. Δεν έγινε αποδεκτή και ως εκ τούτου ετέθη σε ψηφοφορία.

 • Ψηφίσθηκε από: 4

Ανακοίνωση τελικής απόφασης από τον κ. Κ. Βελαώρα: Υπερψηφίσθηκε η πρώτη από τις 4 προτάσεις που τέθηκαν σε ψηφοφορία και ως εκ τούτου αποτελεί απόφαση της Γεν. Συνέλευσης της Ε.Ε.Χ.Π.

Συζητείται η πρόταση μομφής που κατετέθη από τον κ. Μ. Σούτη.

Ανάγνωση από τον κ. Κ. Βελαώρα της σχετικής επιστολής που κατέθεσε ο κ. Μ. Σούτης προς το προεδρείο της Γεν. Συνέλευσης αμέσως πριν από την ένερξη της διαδικασίας.

 • Μ. Σούτης: Με μεγάλη λύπη διαπιστώνω ότι ενώ κλήθηκα και έπραξα στο ακέραιο το καθήκον μου ως εισηγητής σε μια κρίση μεταξύ του κ. Σαλάκου και του κ. Αϊβάζογλου, καλούμαι να απολογηθώ ως πιθανός κατηγορούμενος για παράβαση καθήκοντος μετά από μήνυση του κ. Σαλάκου. Για το λόγο αυτό, επειδή προσβάλλομαι ως γιατρός και ως άνθρωπος με τη διαδρομή την οποία έχω τόσα χρόνια και επειδή και άλλοι συνάδελφοι, όπως ο κ. Αντύπας και άλλοι, έχουν το ίδιο με εμένα πρόβλημα, είμαι υποχρεωμένος να επιμείνω και να ζητήσω τη διαγραφή του κ. Σαλάκου από τα μητρώα της Εταιρείας.
 • Χ. Σαλάκος: Διευκρινίζει προς το σώμα ότι δεν εμήνυσε προσωπικά συναδέλφους. Κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για παράβαση καθήκοντος, επειδή εκρίθη σε μεταξύ τους κρίση και εκλήθη προς διορισμό συνάδελφος που είχε συνταξιοδοτηθεί από διετίας. Δεν κατονόμασε υπευθύνους ο ίδιος αλλά ο ανακριτής έχει δικαίωμα να καλέσει όσους θεωρεί πιθανώς υπεύθυνους.

Έγινε διαλογική συζήτηση για το θέμα και διευκρινίσθηκε από τον κ. Γ. Μαυρίδη η διαφορά μεταξύ μηνυτήριας αναφοράς κατά παντός υπευθύνου και μήνυσης προσωπικής κατά υπευθύνων. Στη συζήτηση παρενέβησαν οι συνάδελφοι κ.κ. Καγιάς, Αντύπας, Αχιλλέως, Περγάμαλης και Χρηστόπουλος-Γερουλάνος σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί το σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε. Ο Πρόεδρος της Γεν. Συνέλευσης δήλωσε την πρόθεσή του, όπως και ο κ. Καγιάς, να μη λάβει μέρος στη ψηφοφορία, αν αυτή αποφασισθεί από το σώμα. Κατά δήλωσή του, το σώμα ως κυρίαρχο μπορεί να αποφασίσει κατά το δοκούν, αλλά αν η απόφαση αντιβαίνει σε διατάξεις του καταστατικού, η απόφαση μπορεί πολύ εύκολα να ακυρωθεί μετά προσφυγή παντός ενδιαφερομένου. Πάντως είναι υποχρέωση του προεδρείου να θέσει το θέμα σε ψηφοφορία αν το σώμα επιμένει, ακόμη και αν προσωπικά θεωρεί ότι η ενέργεια είναι αντικαταστατική. Με τη βοήθεια του κ. Χρηστόπουλου-Γερουλάνου και μετά την ανάγνωση των σχετικών άρθρων του καταστατικού ο κ. Σούτης απέσυρε την πρόταση μομφής και εδήλωσε ότι καταθέτει την ίδια πρόταση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, που εν προκειμένω ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Λύεται η Συνεδρίαση και κηρύσσεται περαιωμένη η Γεν. Συνέλευση.

Ο Πρόεδρος                                        Ο Γραμματέας

Αλ. Πασσαλίδης                                      Κ. Βελαώρας